“Halollik vaksinasi”, uni qayerdan olamiz, qanday yaratamiz?

“Halollik vaksinasi”, uni qayerdan olamiz, qanday yaratamiz

Insonning insoniyligi uning halloligi va pokligi bilan o‘lchanadi. Shuning uchun ota-bobolarimiz hamisha pok va halol bo‘lishga da’vat etib kelgan, halol bilan haromni farqlash to‘g‘risida nasihat qilishgan.

Bugungi kunda ham halollik va poklik masalasiga hayotimizning yaxshilanishi va insoniyligimizning mezoni sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev bu boradagi ishlar samaradorligini ta’minlashda, turli illatlardan xoli, farovon, odil jamiyatni qurishda eng muhim “richag” — har birimiz o‘zimizni “halollik vaksinasi” bilan emlashimiz kerakligini ta’kidladi. Darhaqiqat, aynan halollik shu vaqtga qadar millatga azob berib kelayotgan dardlarga malhamdir.
Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda bot-bot tarqatilayotgan xabarlarga e’tibor bersak, aynan boshqaruvdagi halollik masalasini dolzarbligi namoyon bo‘ladi. Boshqaruvda halollik degani bu adolatli boshqaruvni anglatadi. Prezidentimizning “halollik vaksina”si bilan emlash deganda aynan boshqaruv jarayoniga e’tibor qaratgani bejiz emas, albatta.
Yuragi, qalbi pok va toza, halol luqma yegan va shu yo‘ldan yurgan insonlar hamisha xotirjam bo‘ladi, ko‘ngli ravshan, doimo sihat-salomat yuradi. Xorazmlik qomusiy olim, alloma Mahmud Zamaxshariy bu haqda shunday deb nasihat qiladi: “Halol va va pokiza kishi doimo xotirjamu tinchlikdadir, birovga xiyonatu yomonlik qiladigan kishi esa halokatga giriftordir”.
Prezidentimiz biroz hazil, ozroq armon bilan «… lekin o‘sha «halollik vaksinasi»ni qaydan olamiz?» degan fikrni bildirib o‘tdi. Darhaqiqat, korrupsiyaga qarshi kurashda adolatni bosh mezon qilib olish aytishga oson. Ilgarigi tuzumlardan ma’lumki, qaysi tashkilotga korrupsiya bilan kurashish vakolati yuklatilsa, bu illatning barcha rishtalari o‘sha tashkilotga borib ulanaverardi. Bunday tashkilot, korrupsiyaga qarshi kurash emas, balki uni boshqarish va tartibga solish bilan mushg‘ul bo‘lib ketardi. Hech qanday jazo, hech qanday xavf buning oldini ololmagan. Buning yagona yo‘li – «halollik vaksinasi». Halollik insonning ongu shuurida bo‘lishi lozim. Uni esa paydo qilish kerak. Millatning yuzlab yillar davomida yiqqan bilimi, tajribasi, ma’naviy qadriyatlari, albatta, «halollik vaksinasi»ni paydo qilish uchun yetarli bo‘ladi. Shuning uchun doimo imon, poklik va halollik yo‘lida hushyor turishimiz kerak. Bu ayniqsa, hozirgi kunda yangi O‘zbekiston g‘oyasini izchil amalga oshirishda va bozor munosabatlariga keng yo‘l ochib berilgan davrda nihoyatda zarur.
Xurshid Samatov,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Manba: Zarnews.uz


Человечность человека измеряется его честностью и чистотой. Вот почему наши предки всегда призывали нас быть чистыми и честными и отличать законное от беззаконного.

Даже сегодня вопрос честности и чистоты рассматривается как мера улучшения нашей жизни и нашей человечности. Президент Мирзиёев подчеркнул, что важнейший «рычаг» в обеспечении эффективности работы в этой сфере, построении благополучного, справедливого общества, свободного от различных пороков, – каждый из нас должен сделать себе «вакцину честности». Действительно, именно честность является мазью от страданий, от которых до сих пор страдает нация.
Если обратить внимание на новости, которые сегодня распространяются в социальных сетях, то наиболее актуальным является вопрос честности в управлении. Честность в управлении означает справедливое управление. Неслучайно, когда речь идет о вакцинации «честной вакциной», Президент сосредоточил внимание на процессе управления.
Люди с чистым сердцем, честно питающиеся и идущие по этому пути всегда будут спокойными, открытыми и всегда в добром здравии. Махмуд Замахшари, ученый-энциклопедист из Хорезма, советует:
Президент пошутил немножко, немножко: «…но где взять эту «вакцину честности»?» сказал. Действительно, легко сказать, что справедливость – главный критерий в борьбе с коррупцией. Из прежних режимов известно, что если бы организации были даны полномочия по борьбе с коррупцией, то все звенья этого зла перешли бы к этой организации. Такая организация сосредоточилась бы на управлении и регулировании коррупции, а не на борьбе с ней. Никакое наказание, никакая опасность не могли помешать этому. Единственный способ сделать это — использовать «вакцину честности». Честность должна быть в сознании человека. И оно должно появиться. Знаний, опыта и духовных ценностей, которые нация накапливала веками, будет, конечно, достаточно для создания «вакцины честности». Вот почему мы всегда должны быть бдительны на пути веры, чистоты и честности. Это особенно важно сегодня, когда последовательно реализуется идея нового Узбекистана и открыты рыночные отношения.
Хуршид Саматов,
Доктор философии (PhD) по философии.

Источник: Zarnews.uz

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: