Bolaga qachondan boshlab pul berish kerak? — Psixolog tavsiyasi

Bolaga qachondan boshlab pul berish kerak - Psixolog tavsiyasi

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

Bu masalada  juda ko‘p ota-onalarning, shu bilan birga psixologlarning fikrlari turlicha. Kimdir bolani yoshligidan pul bilan munosabatda bo‘lishga o‘rgatish kerak, chunki hozirgi zamon talabi shu, desa, ba’zi ota-onalar bu fikrga umuman qarshi chiqishadi. Ular bolani yoshligidan pulga o‘rgatmaslik, chunki buning oqibatida bola hamma narsani pul bilan o‘lchaydigan bo‘lib qoladi degan fikrni ilgari suradilar.

Shu o‘rinda oila muhitiga nihoyatda katta ta’sir qiluvchi, umuman ilmiy adabiyotlarda ham turli munozaralarga sabab bo‘lgan va bo‘ladigan masalalardan biri – «bolaga qachondan boshlab uning shaxsiy xarajatlariga pul berish mumkin», degan masalaga to‘xtalsak..
Ruhiy muhiti sog‘lom oilalarda bu masala alohida muammo bo‘lib o‘rtada turmaydi. Chunki mol-mulk, pul-xarajat oilada ayol va erkakning umumiy roziligi, ya’ni, bizning Sharq oilalarida otalar, ya’ni erkaklarning izn va ixtiyorlarida bo‘ladi. Bu degan so‘z ayollar pul-xarajat masalalaridan butunlay chetlatilgan, degan gap emas.
Odatda, naqd pul oilada onaning qo‘lida bo‘lib, erkaklar xohlaganicha olib xarajat qilishadi. Shu bilan birga katta xarajatlar albatta, bamaslahat qilinadi, maydalari esa erkaklarning burchi sanaladi. Chunki bozordan yuk ko‘tarib yurishlar ayollarga og‘ir.
Biz bu mulohazalarni ataylab hozir qisqa va zarurat uchun keltirdik, xolos. Chunki hozirgi mavzuimiz bolaga qachon va qancha pul berishda.
Bolangiz pulga qizg‘anchiq bo‘lib o‘smasin desangiz undan pulni yashirmang. Shu bilan birga u yoshligidan sizning savdo qilgan paytlaringizni ko‘rsin. Demak, u bilan bozor, magazinlarga birga chiqishni unutmang. 6-7 yoshidan boshlab bolani mustaqil non olib kelishga yo bo‘lmasa kichik narsalarni xarid qilishga yuborishingiz mumkin. Bunda albatta do‘kondagi sotuvchi bilan qanday muomala qilishni yo bo‘lmasa bozorchadan olayotgan narsasini narxini sotuvchi bilan qanday kelishishini o‘rgating. Xarid qilayotgan narsaning sifatiga e’tibor berish lozimligini aytishni ham unutmang. Albatta, bola bozor yoki magazinda biron narsani ko‘rib, olib bering, deb xarxasha qilishi mumkin. Shunday paytda pulingiz hozircha yetmasligini ayting. U albatta, payti kelib kattalar pulni qayerdan olishini so‘raydi. Siz o‘shanda ishlab topishingizni aytasiz. Pul topishning o‘ziga xos tomonlarini, u uchun katta mehnat qilish zarurligini, shu bilan birga mehnat qilish uchun bilim va hunar lozimligini bolaga yoshligidan uqtirganingiz ma’qul. Tushuntirish vaqtida ota-onalarning farzandini kam-ko‘stsiz o‘sishi uchun mehnat qilishlarini ham qistirib o‘ting. Ammo zinhor gapirayotgan vaqtingizda sizning minnat qilayotganingiz yo bo‘lmasa tez-tez “Senlarni boqamiz deb shunday azob bilan mehnat qilayapmiz”, degan gaplarni takrorlashingiz kerak emas.  Buning tarbiyaviy ahamiyati nihoyatda katta bo‘ladi.
Oilada bolaga pul muomalasini o‘rgatishda ehtiyot bo‘ladigan tomon shundaki, pulni bolaga zaruriyat tug‘ilganda bir kishi bergani ma’qul. Agarda bola biron marotaba, aytaylik muzqaymoq olishga pulni onasidan bir va dadasidan bir undirsa, shu zahotiyoq bunday imkoniyatni u abadiy yodiga singdiradi. Va har bir iloji topilgan payti har ikkalasidan pul undirishga harakat qiladi.
Bu o‘rinda, ba’zi hollarda uchrab turadigan, bolaga dadasidan yashirib pul beruvchi onalar o‘z bolalariga yaxshilik qilayapti, deb ayta olmaymiz. Umuman har qanday yashirincha qilingan ishning bolaga salbiy ta’sir qilishini unutmaslik kerak.
Endi bolaga qancha pul berish kerak degan savolga qaytsak. Shahar maktablarida o‘qiydigan bolalarga doim ertalab kundalik xarajatlar uchun pul beriladi. Masalan yo‘l kira, tushlik uchun. Bolani yoshiga qarab pulni hisob-kitob qilib, har kuni bir xil miqdorda bering. Masalan yo‘l kira uchun 1400 so‘m. Tushlikni narxini maktab oshxonasidan aniqlang va bolaning yoshiga nisbat qilib bering. Bolaning qo‘lida ortiqcha pul yig‘ilishi qator muammolarni keltirib chiqaradi. Avvalo tengdoshlari orasidagi munosabat o‘zgaradi. Ortiqcha pulni sarflash uchun so‘roqsiz do‘kon va bozorga borish, kerak-keraksiz narsalarni sotib olish, umuman olganda ota-onaninig mehnat qilib topgan  pulini qadriga yetmaslik kelib chiqadi. Bu esa bora-bora ota-onam menga doim katta pul berishga majbur degan fikrni keltirib chiqaradi. Qishloq maktablarida yo‘l kira muammosi yo‘q. Shu bilan birga tushlikni ham uydan olib ketishlari mumkin. Ammo bu  bolaga pul bermaslik kerak degani emas. Agar bolaga pul berilmasa, bozor, savdo –sotiq ishlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar bilan tanishtirilib, tajriba orttirilmasa, kelgusida bolani bu narsalar mutloqo qiziqtirmay qoladi. Natijada katta bo‘lganda ham pul topish va oilaga kerakli narsalarni xarid qilishda anchagina muammolar yuzaga kelishi mumkin.
Shu o‘rinda ota-onalarga ba’zi bir narsalarga e’tibor berishlarini aytmoqchi edik. Ko‘p oilalarda mablag‘ni ota topib kelsada , bozor –o‘char, xarajat qilish ayollarning bo‘yniga qolib ketadi. Natijada ayolarimiz og‘ir sumkalar bilan do‘konma-do‘kon yurishga majbur bo‘lishadi. Shu sababli o‘g‘il bolalarga ham vaqtida bozor qilishni, oilaga kerakli bo‘lgan narsalarni mustaqil xarid qilishlarini o‘rgatib borish zarur.
Dilbar Hamdamova, amaliyotchi psixolog


Многие родители, в том числе и психологи, имеют разные мнения по этому поводу. Кто-то должен с раннего возраста учить ребенка обращаться с деньгами, потому что так оно и есть сегодня, а некоторые родители с этим совершенно не согласны. Они утверждают, что не следует приучать детей к деньгам с раннего возраста, в результате чего ребенок сможет все измерять деньгами.

Один из вопросов, который был и будет оставаться предметом многочисленных дискуссий в научной литературе, который оказывает глубокое влияние на семейную среду, заключается в том, «когда ребенку могут быть оплачены его или ее личные расходы?»
Это не проблема в семьях со здоровой окружающей средой. Потому что имущество и деньги находятся в семье с общего согласия мужчин и женщин, то есть в наших восточных семьях отцы, то есть мужчины, имеют разрешение и волю. Это не означает, что женщины полностью исключены из денежных дел.
Обычно наличные деньги находятся в руках матери в семье, и мужчины тратят столько, сколько хотят. При этом большие траты, конечно, разумны, а мелкие — обязанность мужчин. Потому что женщинам тяжело таскать товар с рынка.
Мы намеренно сделали эти замечания сейчас кратко и по необходимости. Потому что наша текущая тема — когда и сколько давать ребенку.
Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок рос с деньгами, не скрывайте их от него. В то же время, пусть он увидит, сколько раз вы торговали с детства. Так что не забудь выйти с ним на рынок, по магазинам. С 6-7 лет можно отправить ребенка принести свой хлеб или купить мелочи. Обязательно научите их, как обращаться с продавцом в магазине или как договариваться о цене того, что они покупают на рынке. Не забывайте обращать внимание на качество того, что вы покупаете. Конечно, ребенок может увидеть что-то на рынке или в магазине и попросить это. В этот момент скажите им, что у вас сейчас недостаточно денег. Конечно, когда придет время, он спросит, где взрослые возьмут деньги. Вы говорите, что тогда заработаете. Хорошо приучать ребенка с раннего возраста к особенностям зарабатывания денег, к необходимости много работать, а также к знаниям и навыкам для работы. Кроме того, убедитесь, что родители усердно работают, чтобы их дети росли хорошими. Но вам не нужно говорить спасибо или говорить: «Мы так усердно работаем, чтобы накормить вас». Это очень познавательно.
Одна вещь, с которой нужно быть осторожным при обучении детей деньгам в семье, это то, что деньги должны быть отданы одному человеку, когда ребенок в них нуждается. Если ребенок однажды,допустим, он собирает деньги у мамы и папы на мороженое и тут же вспоминает о такой возможности. И он пытается вымогать деньги у обоих, когда может.
В то же время нельзя сказать, что матери, время от времени дающие деньги своим детям втайне от отцов, делают детям добро. Важно иметь в виду, что любая скрытая деятельность может оказать пагубное влияние на ребенка.
Теперь вернемся к вопросу, сколько денег давать ребенку. Детям в городских школах дневные расходы всегда оплачиваются утром. Например, на обед. Рассчитайте сумму денег в соответствии с возрастом ребенка и давайте одну и ту же сумму каждый день. Например, 1400 сумов на проезд. Определить цену обеда со школьной кухни и давать ее пропорционально возрасту ребенка. Лишние деньги в руках ребенка могут вызвать ряд проблем. В первую очередь изменятся отношения между сверстниками. Трата лишних денег приводит к тому, что вы ходите по магазинам и ходите по магазинам, не задавая вопросов, покупаете вещи, которые вам не нужны, и вообще недооцениваете сумму денег, которую зарабатывают ваши родители. Это постепенно приводит к мысли, что мои родители всегда должны давать мне большие деньги. Проблем с доступом в сельские школы нет. Они также могут взять обед из дома. Но это не значит, что нельзя давать деньги ребенку. Если ребенку не давать денег, не информировать о рынке, торговле и опыте, ребенок в будущем вообще не будет интересоваться этими вещами. В результате взросление может быть сложной задачей.
На этом этапе мы хотели сказать родителям обратить внимание на некоторые вещи. Во многих семьях деньги зарабатывает отец, а женщины предоставлены сами себе. В результате нашим женщинам приходится ходить по магазинам с тяжелыми сумками. Вот почему важно научить мальчиков вовремя делать покупки и самостоятельно покупать то, что нужно семье.
Дильбар Хамдамова, практикующий психолог

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: