183-buyruq bo‘yicha asosiy yangiliklar

183-buyruq bo‘yicha asosiy yangiliklar

Xalq ta’limi vazirligining 183-buyruk bo‘yicha 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab bo‘ladigan asosiy yangiliklar e’lon shaklida tayyorlandi. Foydalanish uchun yuborilmoqda.

1-e’lon:
Xalq ta’limi vazirligi tomonidan uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini yanada rivojlantirish maqsadida tegishli buyruq qabul qilindi
(183-buyruq. 13.08.2020y.).
Unga ko‘ra, 2020-2021 o‘quv yilidan:
— xalq ta’limi tizimidagi 9 ta uslubiy organlardan samarasiz bo‘lgan 4 ta uslubiy organlar faoliyati yakunlandi;
— umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi fan yo‘nalishlari bo‘yicha metodbirlashmalarning hujjatlari soni 6 tadan 3 taga qisqartirildi;
— tizimdagi fan metodistlarining amaldagi 24 ta me’yoriy hujjatlari 6 taga tushirildi;
— umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘tkaziladigan fan oyliklari va o‘qituvchilarning metod kunlari qayta ko‘rib chiqilib, belgilandi;
— umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibi belgilandi.

2-e’lon:
Umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi uslubiy-boshqaruv organlar soni 3 tadan 2 taga kamaytirildi.
Endilikda, 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida faqatgina fan metodbirlashmalari va pedagogika kengashi faoliyat ko‘rsatadi.

3-e’lon:
Xalq ta’limi vazirligi tomonidan yangi o‘quv yilidan boshlab, umumiy o‘rta ta’lim maktablaridagi fanlar bo‘yicha metodbirlashma hujjatlari soni 6 tadan 3 ta etib belgilandi.
Bular:
— yillik ish reja;
— yig‘ilish bayonnomasi;
— yillik hisoboti.

Endilikda, metod birlashmalar o‘quv-tarbiya jarayoni sifatini yanada yaxshilash, fan o‘qituvchilariga metodik yordamni tashkil etish, tegishli o‘quv fanlarini o‘qitish uslublarini takomillashtirish va o‘qitish sifatini oshirishiga ko‘maklashish bilan shug‘ullanadi.

4-e’lon:
2020-2021 o‘quv yilidan boshlab, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida FAN OYLIKLARI quyidagi tartibda belgilandi:

Sentabr — Boshlang‘ich ta’lim;
Oktabr — Ona tili va adabiyot, O‘zbek tili;
Noyabr — Rus va xorijiy tillar;
Dekabr — Tarbiya va ijtimoiy fanlar (tarix, davlat va huquq asoslari);
Yanvar — Tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya);
Fevral — Aniq fanlar (matematika, informatika va axborot texnologiyalari);
Mart — Geografiya va iqtisodiyot;
Aprel — Amaliy fanlar (tasviriy san’at, chizmachilik, musiqa madaniyati, texnologiya);
May — Jismoniy tarbiya, chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik.

5-e’lon:
2020-2021 o‘quv yilidan boshlab, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fan o‘qituvchilarning MЕTODIK KUNLARI quyidagi tartibda belgilandi:
Dushanba — Aniq fanlar (matematika, informatika va axborot texnologiyalari) o‘qituvchilari;
Seshanba — Filologiya fanlari (Ona tili va adabiyot, O‘zbek tili/rus tili) o‘qituvchilari;
Chorshanba — Tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, geografiya va iqtisodiyot) o‘qituvchilari;
Payshanba — Ijtimoiy fanlar (tarix, davlat va huquq asoslari, tarbiya) o‘qituvchilari;
Juma — Xorijiy tillar o‘qituvchilari;
Shanba — Amaliy fanlar va boshlang‘ich ta’lim (tasviriy san’at, chizmachilik, musiqa madaniyati, texnologiya, jismoniy tarbiya, chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik) o‘qituvchilari.

Eslatib o‘tamiz: Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fan o‘qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlashlari va o‘z bilimini muntazam boyitib borishlari maqsadida metodik kunlar tashkil etiladi.


Согласно приказу №183 Министерства народного образования основные новости на 2020-2021 учебный год подготовлены в форме объявления. Отправка в пользование.

Объявление 1:
Министерство народного образования издало приказ о дальнейшем развитии непрерывной методической службы
(Приказ 183. 13.08.2020).
По его словам, с 2020-2021 учебного года:
— из 9 методических органов в системе народного образования укомплектованы 4 малоэффективных методических органа;
— количество документов методических объединений в области науки в общеобразовательных школах сокращено с 6 до 3;
— нынешние 24 нормативных документа методологов науки в системе сокращены до 6;
— пересмотрены и восстановлены ежемесячные месячники науки и методные дни для учителей в общеобразовательных школах;
— установлен порядок непрерывной методической службы учителей общеобразовательных школ.

Объявление 2:
Количество методических и управленческих органов в общеобразовательных средних школах сокращено с 3 до 2.
Теперь, начиная с 2020-2021 учебного года, в общеобразовательных школах будут действовать только научно-методические объединения и педагогические советы.

Объявление 3:
С начала нового учебного года Министерство народного просвещения установило количество методических документов по предметам в общеобразовательных школах с 6 до 3.
Эти:
— годовой план работы;
— минуты встречи;
— годовой отчет.

Сейчас методические объединения работают над повышением качества учебного процесса, организацией методической помощи учителям естественных наук, совершенствованием методов преподавания соответствующих предметов и содействием повышению качества преподавания.

Объявление 4:
Начиная с 2020-2021 учебного года МЕСЯЧНИКИ НАУК в общеобразовательных школах определяются в следующем порядке:

сентябрь — начальное образование;
Октябрь — Родной язык и литература, узбекский;
ноябрь — русский и иностранные языки;
декабрь — Образование и общественные науки (история, государство и право);
январь – естественные науки (физика, химия, биология);
февраль — Точные науки (математика, информатика и информационные технологии);
март – география и экономика;
апрель — Прикладные науки (изобразительное искусство, рисование, музыкальная культура, технологии);
Май — Физическая подготовка, дослужебная подготовка.

Объявление 5:
С 2020-2021 учебного года МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ учителей естественных наук общеобразовательных школ определяются в следующем порядке:
Понедельник — Учителя точных наук (математика, информатика и информационные технологии);
вторник — учителя филологии (Родной язык и литература, узбекский/русский);
среда – учителя естественных наук (физики, химии, биологии, географии и экономики);
Четверг – учителя общественных наук (история, государство и право, образование);
пятница — учителя иностранных языков;
Суббота — Учителя прикладных наук и начального образования (Изобразительное искусство, Рисование, Музыкальная культура, Технология, Физическая культура, Допризывники).

Обратите внимание: Методические дни организуются в общеобразовательных школах в целях повышения профессионального мастерства учителей естественных наук, их творческой работы и постоянного обогащения их знаний.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: