Tadbirkorlik va biznes farovon hayot asosi.

Tadbirkorlik va biznes farovon hayot asosi.

Bilamizki tadbirkorlik,savdo-sotiq ishlari bilan odamlar qadim zamonlardan beri shug‘ullanib kelishgan.

Hattoki pul paydo bo‘lmagan davrlarda odamlar mahsulotlar bilan ayirbosh qilishgan. Dengiz va karvon yo‘llari orqali savdo-sotiq ishlari amalga oshirilgan. Sharq va g‘arb xalqlar o‘rtasida XVI asrga qadar savdo ishlarida Buyuk Ipak yo‘li muhim o‘rin tutgan.
Tadbirkorlik,biznes savdo-sotiq taraqqiyotga erishishning bosh omili sanaladi. Ayniqsa,hozirda ishlab chiqarish sanoati bo‘yicha Xitoy birinchi o‘rinda turadi. AQSHham yirik ishlab-chiqarish sanoat o‘chog‘i. Ularning mahsuloti butun dunyoni qamrab olgan. Buning sababi esa ko‘proq ishblarmonlik va yangidan yangi ixtirolarning kashf etilishi. Xususan AQSHning butun dunyoga keng yoyilgan pulida Amerika tarixida ulkan iz qoldirgan Benjamen Franklinning tasviri bor. Bu inson o‘z ishblarmonligi,doimo hayriya ishlarining boshida turishi,mablag‘ni ko‘paytirish haqidagi dono fikrlari bilan katta sarmoyadorga aylangan. Hali hanuzgacha ishbilarmon kishilar Franklinning o‘gitlariga amal qiladi.
«Oz-ozdan tejalsa,ko‘p sarmoya hosil bo‘lur»,»Hamyonizda qancha pul borligini aniq bilishingiz kerak chunki pul sanoqni yoqtiradi»»Ishlatiladigan kalit zanglamaydi,doim yaraqlab turadi»,»Vaqt-bu pul».
Tadbirkorlik tushunchasi va mohiyatiga XVIII asrda Angliyada Adam Smid Jun Bisi Tyurkat asos solgan.
Ushbu faoliyatga ijtimoiy holat va sohibkorlik sifatida qarashgan. Sohibkorlik mulkdor degan ma’noni bildiradi. Huquq sohasi paydo bo‘lgach tadbirkorlikda talab va taklif vujudga keldi.
Tadbirkorlik avvalo katta tavakalchilikka asoslanadi. Unda yutish ham yutqizish ham mumkin. Sovuqqonlik bilan ish ko‘rish muhim sanaladi. Bu soha bilan shug‘ullanuvchi kishilar uchun biznesning asosiy to‘rtta qoidasi mavjud:

1. Mahsulot sifati

2. Baho narxi

3. Reklama

4. Muomala madaniyati.

Mahsulot sifati doimo birinchi o‘rinda turadi. Sifatli mahsulotgina xaridorgir bo‘ladi.
Baho narxi. Mahsulotlarga ketgan xomashyolarga qarab baho narxlari belgilanadi. Ba’zan sifatli mahsulotlarni arzonroqqa sotish foydaliroq. Qimmatga bitta narsa sotgandan ko‘ra arzonroqqa ko‘proq sotgan yaxshi. Chunki tijoratda unumdorlik harakat va tez aylanishda bo‘ladi.
Reklamaning maqsadi xaridorlarga tovarlarni sotib olishga istak uyg‘otishdir. Iqtisodda reklamaning o‘rni bo‘lakcha.
Muomala madaniyati sotuvchiga juda kerak. savdogar shaxs har bir xaridor bilan ochiq chexrada gaplashishi,ularning talablariga mos ravishda mahsulot sotishi kerak. Zero hamisha xaridor haq degan tushuncha bor. Xitoy maqollarida shunday deyilgan:

«Kulishni bilmaydigan odam savdo bilan shug‘ullanmasligi kerak.»

Respublikamizda bugungi kunda tadbirkorlik sohasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Sohani rivojlantirishga qaratilgan turli g‘oyalar va rejalar ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonlarni yillarni nomlashda ko‘rishimiz mumkin. Xususan 2018-yil «Faol tadbirkorlik innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvatlash yili».
2019-yil «Faol investitsiya va ijtimoiy rivojlanish yili»deb 2020-yil esa «Iqtisodiy kompleksni safarbar qilish yili»deb e’lon qilindi.

Munira Tursunova UzJOKU talabasi


Мы знаем, что люди занимались бизнесом и торговлей с древних времен.

Даже во времена, когда еще не было денег, люди обменивались товарами. Торговля велась морскими и караванными путями. Великий шелковый путь играл важную роль в торговле между народами Востока и Запада вплоть до XVI века.
Предпринимательство, деловая торговля является ключевым фактором в достижении развития. В частности, Китай в настоящее время является лидером в обрабатывающей промышленности. Соединенные Штаты также являются крупным производственным центром. Их продукт распространился по всему миру. Это связано с большей предприимчивостью и открытием новых изобретений. В частности, в США широко тиражируется образ Бенджамина Франклина, оставившего огромный след в американской истории. Этот человек стал великим инвестором благодаря своей деловой хватке, всегда в авангарде благотворительности и мудрым идеям о сборе денег. Тем не менее, деловые люди следуют совету Франклина.
«Небольшая экономия экономит большие инвестиции», «Вы должны точно знать, сколько денег у вас в кошельке, потому что деньги любят считать», «Подержанный ключ не ржавеет, он всегда сияет», «Время — деньги». .»
Понятие и сущность предпринимательства были заложены в 18 веке в Англии Адамом Смитом Джуном Бизи Тюркатом.
Эта деятельность рассматривалась как социальное условие и предпринимательство. Предпринимательство означает владение. С появлением закона появился спрос и предложение предпринимательства.
Предпринимательство в первую очередь основано на большом риске. Можно выиграть или проиграть. Важно работать спокойно. Есть четыре основных правила ведения бизнеса для тех, кто работает в этой сфере:

1. Качество продукции

2. Рейтинговая цена

3. Реклама

4. Культура поведения.

Качество продукции всегда на первом месте. Только качественная продукция будет пользоваться спросом.
Рейтинговая цена. Цены устанавливаются в зависимости от используемого сырья для продукции. Иногда выгоднее продать качественный товар дешевле. Лучше бедная лошадь, чем вообще никакой. Потому что в бизнесе продуктивность находится в движении и в обращении.
Цель рекламы – побудить потребителей покупать товары. Роль рекламы в экономике фрагментарна.
Культура обращения очень нужна продавцу. торговец должен открыто говорить с каждым покупателем, продавая товар в соответствии с его требованиями. Потому что всегда есть мнение, что покупатель прав. Китайские пословицы говорят:

«Человек, который не умеет смеяться, не должен торговать».

Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется предпринимательству. Разрабатываются различные идеи и планы по развитию отрасли. Мы можем видеть эти процессы в названии лет. В частности, 2018 год – Год активной поддержки предпринимательства инновационных идей и технологий.
2019 год объявлен «Годом активных инвестиций и социального развития», а 2020 год — «Годом мобилизации народнохозяйственного комплекса».

Мунира Турсунова – студентка УзЖОКУ.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: