M harfi bilan boshlanuvchi barcha o‘g‘il bolalar ismlari ma’nosi

Ismlar ma’nosi, barcha o‘g‘il bolalar ismlari ma’nosi katta to‘plami

Yangilik! Tafakkur olami deb nomlangan 1000 ta mantiqiy savollar kitobini tayyorladik, Yuklab olish.

M harfi bilan boshlanuvchi barcha o‘g‘il bolalar ismlari ma’nosi bilan tanishing.

Eslatib o‘taman, barcha o‘g‘il bolalar ismlari ma’nosi mana bu sahifaga jamlangan. Qiz bolalar ismlari ma’nosi bilan tanishmoqchi bo‘lsangiz mana bu sahifaga o‘ting.

M harfiga barcha o‘g‘il bolalar ismlari

Mavlaviy ismining ma’nosi
— olim, bilimdonlik, donishmandlik.
Mavlon ismining ma’nosi
— ustoz, valene’mat.
Mavriddin ismining ma’nosi
— dinga mos fursatda, xosiyatli kunda tug‘ilgan bola.
Madad ismining ma’nosi
— ota onasiga madad, ko‘makdosh.
Madazim ismining ma’nosi
— aslida Muhammadazim. Shu- ningdek, Madayyub, Madali, Madalim, Madamin,
»Madahmad,

Madal ismining ma’nosi
— ong, aql, fikr.
Mador ismining ma’nosi
— quvvat, yordam berish.
Majdud ismining ma’nosi
— xushbaxt, saodatmand.
Majid ismining ma’nosi
— atoqli, shuhratlilik, dongdorlik.
Mazbut ismining ma’nosi
— mahkamlik, mustahkamlik, himoya ostiga olinganlik.
Mazda ismining ma’nosi
— yaratuvchilik, bunyod etuvchilik.
Mazid ismining ma’nosi
— Majid ismining talaffuzda o‘zgargani.
Mazhar ismining ma’nosi
— yuzaga chiqish, namoyon bo‘lish, erishishlik, etishishlik.
Makorim ismining ma’nosi
— yaxshilik, go‘zallik.
Malik ismining ma’nosi
— podshoh, hokimlik, qirollik.
Malhamiddin ismining ma’nosi
— dining malhami.
Mamad ismining ma’nosi
— Muhammad. Shu tarzdagi qisqartma otlar quyidagilardir: Mamadazim, Mamadaziz, Mamadali, Mamadamin, Mamadbek, Mamadbergan, Mamadberdi, Mamadvali, Mamaddavlat,   Mamatmuso yoki Matmuso, Mamatolib, Mamatosh va hokazo.
Mamdud ismining ma’nosi
— uzoq umr.
Manzar ismining ma’nosi
— yuz, chehra.
Mansur ismining ma’nosi
— ustun turuvchi, g‘olib, muzaffarlik.
Mardi ismining ma’nosi
— botirlik, mardlik, dovyuraklik.
Marzbon ismining ma’nosi
— chegara soqchisi, elining posboni.
Marhabiddin ismining ma’nosi
— dinning muruvati, saxovatli.
Masar ismining ma’nosi
— viqor, odillik.
Mas’ud ismining ma’nosi
— baxt , baxtiyorlik, saodatmandlik.
Matlab ismining ma’nosi
— istalgan, orzu qilingan.
Matmirza ismining ma’nosi
— Muhammadmirza.
Maxdum ismining ma’nosi
— din yo‘lida xizmat qiluvchi; martaba, obro‘.
Maxsum ismining ma’nosi
— poklik, pokizalik, soflik, gunohsizlik.
Maxtum ismining ma’nosi
— muhrlangan, mustahkam.
Ma’di ismining ma’nosi
— to‘g‘ri yo‘lda turuvchi, adolatli.
Ma’mun ismining ma’nosi
— omonda, himoya ostidagi, himoyaga olingan.
Ma’mur ismining ma’nosi
— 1. Biron ishga buyurilgan kishi. 2. Obod.
Ma’ruf ismining ma’nosi
— 1. Taniqlilik, bilingan, mashhurlik, atoqli. 2. Aqlga muvofiq, sharoitga mos va maqbul
»hisoblangan

Ma’qul ismining ma’nosi
— arziydigan, ma’qul bo‘lgan, orzu qilingan.
Mashrab ismining ma’nosi
— xosiyatli, tabiatli, xulqli, odatli, xislatli, maylli, ravishlik.
Maqsad ismining ma’nosi
— istalgan, orzu qilingan.
Maqsum ismining ma’nosi
— berilgan, tuhfa qilingan.
Maqsur ismining ma’nosi
— xudojo‘y, muqaddas, ruhan osoyishga.
Mahan ismining ma’nosi
— go‘zal, suluv, husn sohibi.
Mahdi ismining ma’nosi
— to‘g‘ri yo‘l.
Mahdum ismining ma’nosi
— janob, xo‘ja, aslzoda, diniy peshvo
Mahkam ismining ma’nosi
— mustahkamlik, qattiqlik. Joni qattiq ma’nosida.
Mahmud ismining ma’nosi
— maqtalgan, maqtovga sazovor.
Mahram ismining ma’nosi
— sirdoshlik, hamdamlik, mehribon do‘st.
Mahsud ismining ma’nosi
—   Maqsadli, irodali.
Mahsun ismining ma’nosi
— mustahkam, mahkamlangan, berk, himoyalangan.
Mengazim ismining ma’nosi
— Hudo bergan xoldor bola.
Mergan ismining ma’nosi
— o‘qchi yoki qo‘ng‘irot urug‘ining mergancha qabilasiga mansub.
Merosiddin ismining ma’nosi
— dinning merosi; boyligi, davlati.
Mehmon ismining ma’nosi
— yangi farzand ma’nosida bo‘lsa kerak.
Mehriddin ismining ma’nosi
— din sharofati bilan erishilgan bola deb izohlash mumkin.
Mehtar ismining ma’nosi
— boshliq, mansabdorlik.
Miad ismining ma’nosi
— va’daga vafo deb izohlash mumkin.
Midhad ismining ma’nosi
— maqtashlik, madh qilish.
Miyon ismining ma’nosi
— o‘rta, o‘rtaliq, bel.
Mizrob ismining ma’nosi
— noxun, qobilyatli bilimli.
Minobiddin ismining ma’nosi
— aslida miyno. Dinning naqshi.
Minhojiddin ismining ma’nosi
— dinning ravshan, yorug‘ yo‘li.
Miraziz ismining ma’nosi
— izzatli mansabdor, amir.
Mirza ismining ma’nosi
— kotib; ilmli.
Miftohiddin ismining ma’nosi
— dinning kaliti, ochqichi; ya’ni sharhlovchisi.
Miqroziddin ismining ma’nosi
—   din qaychisi.
Muayyid ismining ma’nosi
— quvvatlovchi, madad beruvchi; madad.
Mugashshir ismining ma’nosi
— bashoratchi.
Mubin ismining ma’nosi
— ochiq, ravshan.
Muborakullo ismining ma’nosi
— Hudo muborak qilgan.
Muboriz ismining ma’nosi
— polvon; jangchi, kurashchi.
Muboshir ismining ma’nosi
— yo‘lboshchi, yo‘l ko‘rsatuvchi.
Mudarris ismining ma’nosi
— domla, muallim, ustoz.
Mudrik ismining ma’nosi
— fahmli, farosatli, ziyrak.
Mujiriddin ismining ma’nosi
— dinning tayanchi, madadkori.
Mujohid ismining ma’nosi
— din yo‘lida kurashuvchi.
Muzaffar ismining ma’nosi
— g‘olib. Zafar qozonish.
Muzohir ismining ma’nosi
— himoyachilik, qo‘riqlovchi, asrovchi.
Muzrob ismining ma’nosi
— Mizrob ism  o‘zgargani.
Muiz ismining ma’nosi
— izzat, hurmat ko‘rsatuvchi.
Muin ismining ma’nosi
— yordamchilik, ko‘makchilik.
Mukdadil ismining ma’nosi
— kuchli, dovyurak.
Mulla ismining ma’nosi
—   bilimdonlik, o‘qimishli.
Mumtoz ismining ma’nosi
— tanlangan, saralangan.
Munzir ismining ma’nosi
—   ogohlantiruvchidir.
Munib ismining ma’nosi
— to‘g‘ri yo‘ldan yuruvchi
Munim ismining ma’nosi
— muruvvatli, rahmdillik.
Muntajibiddin ismining ma’nosi
— din saylangani.
Mun’im ismining ma’nosi
— ne’mat, rizq-ro‘z beruvchi, sovg‘alar ulashuvchi.
Murod ismining ma’nosi
— maqsad, talab.
Murtazo ismining ma’nosi
— tanlanganlik, saylanganlik, suyukli, qadrli.
Murtoz ismining ma’nosi
— nafsini tiyganlik, o‘zini tuta oluvchi, azobu-mashaqqatlarga chidamli.
Murshid ismining ma’nosi
— rahbar, yo‘lboshchi, to‘g‘ri yo‘lga boshlovchi,
Musaddin ismining ma’nosi
— din va shariat yo‘lida maxkam turadigan.
Musayyab ismining ma’nosi
— ehtiyotkorlik, hushyorlik.
Musallim ismining ma’nosi
— kamtarlik yoki xudojo‘ylik.
Musammo ismining ma’nosi
— ismi bilan tug‘ilgan.
Musin ismining ma’nosi
— piri badavlat ma’nosida.
Musir ismining ma’nosi
— qat’iy so‘zli, lafzida turuvchi.
Musif ismining ma’nosi
— ta’riflovchi, madh etuvchi.
Muslim ismining ma’nosi
— islom diniga bo‘ysungan, musulmon, taqvodor.
Muslihiddin ismining ma’nosi
— dinni isloh qiluvchi, yangilovchi.
Muso ismining ma’nosi
— yahudiylar payg‘ambari
Mustafo ismining ma’nosi
— tanlanganlik, saralab olingan.
Mustaqim ismining ma’nosi
— to‘g‘ri yo‘l.
Musulmon ismining ma’nosi
— islom diniga bo‘ysungan, e’tiqod qilgan,
Mutavakkal ismining ma’nosi
— umidli, orzu qilingan.
Mutal ismining ma’nosi
— Mutallib ismining qisqar gani; izlovchi, axtaruvchi.
Mutasim ismining ma’nosi
— Hudoning panohida.
Mufaddal ismining ma’nosi
— suyukli, qadrli.
Mufid ismining ma’nosi
— yaxshilik, yaxshilik.
Mufiz ismining ma’nosi
— fayzli, barakali.
Muflih ismining ma’nosi
—  so‘zga usta.
Mufti ismining ma’nosi
— shariat qoidalarini yaxshi biladigan.
Muxlisiddin ismining ma’nosi
— din  ixlosmandi, dinga sodiq;
Muxtor ismining ma’nosi
— mustaqillik, erkinlik.
Mu’in ismining ma’nosi
— yordamchilik, ko‘makchi.
Mushirboy ismining ma’nosi
—   ishora qiluvchi, miyig‘ida kuluvchi, maslahatchi.
Mushrif ismining ma’nosi
— shov-shuvli voqea, balandlik, balanddan qaraydigan;
Mushfiq ismining ma’nosi
— shafqat , mehribonlik, marhamatli.
Muqanna ismining ma’nosi
— niqobdor. Ma’lum belgi yoki parda bilan tug‘ilgan bolaga shunday ism qo‘yish.
Muqbil ismining ma’nosi
— baxt , iqbol , saodat.
Muqim ismining ma’nosi
— turg‘un.
Muqrim ismining ma’nosi
— muruvvat, yaxshilik, saxiylik, qo‘li ochiq.
Muqtazo ismining ma’nosi
— Murtazo ismining boshqa shakli.
Muhammad ismining ma’nosi
— maqtovga loyiq. Payg‘am- barimizning ismi.
Muhib ismining ma’nosi
— do‘st, yo‘ldosh.
Muhiddin ismining ma’nosi
— dinni qo‘llovchi, jonlantiruvchi, dinga go‘zallik, nafosat bahsh etuvchy
Muhriz ismining ma’nosi
— o‘z maqsadiga intiluvchi, sobitqadam, g‘olib, engilmas.
Muhsin ismining ma’nosi
—   marhamatli, mehribonli.
Mo‘min ismining ma’nosi
— dinni til va dil bilan iqror qiluvchi.

Mavzuga doir:
O‘g‘il bolalar ismlari, eng chiroyli ismlar katta to‘plami

Qizlar ismlari ma’nosi, mingdan ortiq eng chiroyli qizlar ismlari

Barcha o‘zbek ismlari ma’nosi (tahlili bilan) Ismingiz ma’nosini bilib oling


Узнайте значение всех имен мальчиков, которые начинаются на букву М.

Напоминаю, что значение имен всех мальчиков кратко изложено на этой странице. Если вы хотите познакомиться со значением имен девочек, перейдите на эту страницу.

Все имена мальчиков на букву М

Значение имени Маулави — ученый, знание, мудрость.

Значение имени Маулана — учитель, вален’мат.

Значение имени Мавриддин — ребенок, рожденный по религиозному поводу, в особый день.

Значение имени Мадад — помощник родителям.

Значение имени Мадазим на самом деле Мухаммадазим. Также Мадайюб, Мадали, Мадалим, Мадамин,

Мадахмад, Мэдбой, Мадарик, Мадвали, Мадёр, Мадзиё, Мадзокир, Мадиёр, Мадзийо, Мадзокир, Мади (Махди или Мухаммади), Мадикром, Мадисмон, Мадусмон, Мадисройл, Мадкомил, Мадназар или Матназар, Маднийоз или Матнийоз, Мадолим, Мадомон, Мадрасо, Мадрасул, Мадрахим,

Значение имени Мадал — ум, разум, мысль.

Значение имени Мадор — сила, помощь.

Значение имени Маждуд — счастливый, счастливый.

Значение имени Маджид — известность, известность, щедрость.

Значение имени Мазбут — стойкость, основательность, защита.

Значение имени Мазда — творчество, созидание.

Значение имени Маджид — Имя Маджид изменилось в произношении.

Значение имени Мажар — явиться, явиться, дойти, дойти.

Значение имени Макорим — добро, красота.

Значение имени Малик — царь, наместничество, королевство.

Значение имени Малхамиддин — мазь религии.

Значение имени Мамад — Мухаммед. Такие сокращения: Мамадазим, Мамадазиз, Мамадали, Мамадамин, Мамадбек, Мамадберган, Мамадберди, Мамадвали, Мамаддавлат, Маматмусо или Матмусо, Маматолиб, Маматош и т.д.

Значение имени Мамдуд — долгая жизнь.

Значение имени Манзар — лицо, лицо.

Значение имени Мансур превосходящий, победоносный, торжествующий.

Значение имени Марди — храбрость, храбрость, храбрость.

Значение имени Марзбан — пограничник, страж своей страны.

Значение имени Мархабиддин — доброта веры, щедрость.

Значение имени Масар — достоинство, справедливость.

Значение имени Масуд — счастье, счастье, блаженство.[/спойлер]

Смысл названия Matlab — желанный, желанный.

Значение имени Матмирза — Мухаммадмирза.

Значение имени Махдум — служение на пути религии; карьера, репутация.

Значение имени Махсум — непорочность, непорочность, непорочность, безгрешность.

Значение имени Махтум — запечатанный, твердый.

Значение имени Ма’ди — тот, кто стоит на правильном пути, справедливый.

Значение имени Мамун — в безопасности, под защитой, под защитой.

Значение имени «Администратор — 1. Тот, кто назначен на работу. 2. Процветание.

Значение известного имени — 1. Дурная слава, известный, знаменитый, знаменитый. 2. Разумно, разумно и приемлемо

исчисляемый глагол.

Значение имени Кукул — достойный, желанный, желанный.

Значение имени Машраб — характерный, естественный, характерный, привычный, характерный, склонный, поведение.

Значение имени цели — желанный, желанный.

Значение имени Максум — данный, одаренный.

Значение имени Максур — благочестивый, святой, упокоенный духом.

Значение имени Махан красивая, красивая и хорошая хозяйка.

Значение имени Махди правильный путь.

Значение имени Махдум — джентльмен, господин, вельможа, религиозный деятель

Значение имени Махкам — сила, твердость. Серьёзно.

Значение имени Махмуд — восхваляемый, достойный похвалы.

Значение имени Махрам — близость, симпатия, добрый друг.

Значение имени Махсуд — Целеустремленный, своенравный.

Значение имени Махсун — сильный, неподвижный, закрытый, защищенный.

Значение имени Менгазим — Богом данный храбрый мальчик.

Значение имени Мерган принадлежит к племени мерган клана лучников или колокольчиков.

Значение имени Меросиддин — наследие религии; богатство, состояние.

Значение имени гостя вероятно означает новый ребенок.

Значение имени Мехриддин можно трактовать как ребенка, которого добились благодаря религии.

Значение имени Мехтар — начальник, должность.

Значение имени Миад можно интерпретировать как выполнение обещания.

Значение имени Мидхад — хвала, похвала.

Значение имени Мийон — средний, срединный, поясной.

Значение имени Мизраб — Нохун,способно образованный.

Значение имени Минобиддин на самом деле Мийно. Образец религии.

Значение имени Минхаджеддин ясный, светлый путь религии.

Значение имени Миразиз — почётный чиновник, амир.

Значение имени Мирза — секретарь; ученый.

Значение имени Мифтахеддин — ключ религии; то есть комментатор.

Значение имени Микрозиддин — ножницы религии.

Значение имени Муайид — энергетик, сторонник; помогите.

Значение имени Мугашшир прорицатель.

Смысл имени Мубин — открыто, ясно.

Значение имени Мубаракулло — Бог благословил.

Значение имени Мубориз — борец; боец, борец.

Значение имени Мубашир — путеводитель, проводник.

Значение имени Мударрис — учитель, учитель, учитель.

Значение имени Мудрик — понимающий, проницательный, проницательный.

Значение имени Муджириддин опора и помощник религии.

Значение имени Муджахид борец за религию.

Значение имени Музаффар — победитель. Победа.

Значение имени Музахир — защита, страж, защитник.

Значение имени Музроб — Имя Мизроб изменено.

Значение имени Муиз — тот, кто проявляет уважение.

Значение имени Муин — помощь, помощь.

Значение имени Мукдадиль — сильный, смелый.

Значение имени Мулла — образованный, образованный.

Значение имени Мумтаз — отобрано, отсортировано.

Значение имени Мунзир является предупреждением.

Значение имени Муниб последователь правильного пути

Значение имени Муним — добрый, милосердный.

Значение имени Мунтаджибиддин — выбранная религия.

Значение имени Муним — благословение, податель пропитания, делитель даров.

Значение имени Мурад — цель, потребность.

Значение имени Муртаза избранный, избранный, любимый, ценный.

Значение имени Муртоз — самообладание, сдержанность, стойкость к страданиям.

Значение имени Муршид — предводитель, проводник, проводник,

Значение имени Мусаддин — человек, твердо стоящий на пути религии и шариата.[/спойлер]

Значение имени Мусайяб — осторожность, бдительность.

Значение имени Мусаллим смирение или благочестие.

Значение имени Мусаммо — родился с именем.

Значение имени Мусин — пири означает богатый.

Значение имени Мусир — строгий, тот, кто верен своему слову.

Значение имени Мусиф — описатель, хвалитель.

Значение имени Муслим — последователь ислама, мусульманин, благочестивый.

Значение имени Муслихиддин реформатор, реформатор религии.

Значение имени Моисей еврейский пророк

Значение имени Мустафа — избранный, избранный.

Значение имени Мустаким правильный путь.

Значение имени Муслим — повиновался, верил в ислам,

Значение имени Мутаваккал — обнадеживающий, желанный.

Значение имени Мутал — Аббревиатура имени Муталлиб; искатель, искатель.

Значение имени Мутасим — Под защитой Бога.

Значение имени Муфаддал — любимый, драгоценный.

Значение имени Муфид — добро, добро.

Значение имени Муфиз — милостивый, благодатный.

Значение имени Муфлих — мастер слова.

Значение имени Муфтий — хорошо разбирается в шариате.

Значение имени Мухлисиддин — любящий религию, верный религии;

Значение имени Мухтар — независимость, свобода.

Значение имени Муин — помощь, помощник.

Значение имени Муширбой — указатель, смех, советчик.

Смысл имени Мушриф — сенсационное событие, высота, тот, кто смотрит сверху;

Значение имени Мушфик — милосердие, доброта, милосердие.

Значение имени Муканна — в маске. Именование ребенка, рожденного с определенным знаком или покрывалом.

Значение имени Мукбил — счастье, удача, счастье.

Значение имени Муким — устойчивый.

Значение имени Мукрим — доброта, милосердие, великодушие, открытая ладонь.

Значение имени Муктаза — еще одна форма имени Муртаза.

Значение имени Мухаммед достойно похвалы. «Профет» — так называется наш бар.

Значение имени Мухиб — друг, товарищ.

Значение имени Мухиддин — человек, применяющий религию, аниматор, красота к религии,изысканность

Значение имени Мухриз — человек, стремящийся к своей цели, стойкий, победоносный, неумолимый.

Значение имени Мухсин — милосердный, добрый.

Значение имени Мумин — тот, кто исповедует религию языком и сердцем.

Предмет:
Большая коллекция имен мальчиков, самые красивые имена

Значение имен девочек, более тысячи самых красивых имен девочек

Значение всех узбекских имен (с разбором) Узнайте значение своего имени

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 3
 1. Muhammad latif

  :evil: :evil:

 2. Misirova Jasmina

  M harfiga chiroyli ismlar kerak lekin topish qiyin bolayapti

  1. AFSUNBEK qoʻying

   :idea:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: