8-sinf ona tili va adabiyot bo‘yicha yutuqli onlayn testlar

Onlayn testlar

Ona tili va adabiyoti fanlarini yaxshi bilasizmi? Onlayn testlar orqali bilimingizni sinab ko‘ring va pul mukofotiga ega bo‘ling.

Assalomu alaykum, siz 8-sinf ona tili va adabiyoti fanlari bo‘yicha onlayn testlarni ishlab yutuqqa erishish mumkin bo‘lgan sahifadasiz. Sahifadagi barcha testlarni to‘g‘ri ishlaganingizda “Ofarin” yorlig‘ini olasiz. Ana shunday “Ofarin” lardan 5 marta olsangiz g‘oliblikka erishgan hisoblanasiz. G‘olibga 25 000 (Yigirma besh ming) so‘m pul mukofoti beriladi. Quyidagi “Asosiy savollarga javoblar” tugmasini bossangiz ko‘p narsaga oydinlik kiritilgan.

Asosiy savollarga javoblar

  1. Bu yerda qanday testlar bor?

  Bu yerda 8-sinf materiallariga mo‘ljallangan jami 700 ga yaqin testlar ichidan avtomatik ravishda tasodifiy tanlangan 20 ta onlayn testlar mavjud.

  2. G‘oliblarni aniqlash tizimi qanday ishlaydi?

  Necha marta “Ofarin” belgisini olganingiz avtomatik aniqlanadi.

  3. “Ofarin” belgisini 5 marta olish uchun qanchadir vaqt chegaralanganmi?

  5 marta “Ofarin” olish 1 kunda erishilishi kerak. Bugun 4 marta olgan bo‘lsangiz ertasi kun uchun yangitdan boshlash kerak.

  4. Necha kishi g‘olib bo‘lishi mumkin?

  G‘olibni aniqlash qancha vaqt davom etsa ham birinchilardan bo‘lgan 4 kishi taqdirlanadi.

  5. Men g‘olib bo‘lsam mukofotimni qanday olishim mumkin?

  Pul mukofotini istasangiz raqamingizga Paynet qilishimiz, yoki Click orqali plastic kartangizga o‘tkazib berishimiz mumkin.

  6. 1 kishi bir necha marta ham g‘olib bo‘lishi mumkinmi?

  1 kishi faqat 1 marta taqdirlanadi, lekin testlarni istagancha ishlashi mumkin.

  7. Men g‘olib bo‘ldim, lekin 8-sinf emasman, bunda nima bo‘ladi?

  Yosh va mansab chegaralanmagan.

  8. G‘oliblarni qayerda e’lon qilasiz?

  Barcha jarayonlarni “Fikr bildirish” formasi orqali e’lon qilib turiladi.

  9. Testlarni o‘zingiz tuzganmisiz, aytmoqchi bo‘lganim testlar uchun manbaa bormi?

  Savollarni tuzishda Nilufar Rasulova va Asliddin Namozov qo‘llanmalaridan, shuningdek, oxirgi yillarda bilimlar bellashuvi tuman bosqichlarida berilgan testlardan foydalanildi. Qo‘lingizda 8-sinf ona tili va adabiyoti darsliklari bo‘lishi tavsiya etiladi.

  10. Meni qiziqtirgan savol bu yerda yo‘q ekan?

  O‘zingizni qiziqtirgan savol-javoblarni bu yerda topa olmagan bo‘lsangiz “Fikr bildirish” formasi orqali qoldirishingiz mumkin.

Istalgan vaqtda, istalgan joyda o‘z bilimi bilan mukofot olishga nima yetsin. Hoziroq ishlashni boshlang, g‘oliblar soni chegaralangan. Omad yor bo‘lsin.

8-sinf ona tili va adabiyoti bo’yicha yutuqli testlar to’plami

1. Shubhasiz, inson ilm va mehnat bilan baxtli bo’ladi. Ushbu gap qaysi qatorda so’zlarning bog’lanishiga ko’ra to’g’ri tahlil qilingan?
1 inson baxtli bo’ladi — tobe bog’lanish, moslashuv, kesim va eganing shaxs-sonda mosligi (III shaxs, birlik); 2 Uyushiq bo’lagi bor: ilm bilan, mehnat bilan; 3) Ifoda maqsadiga ko’ra — darak gap; 4 ilm bilan va mehnat bilan — teng bog’lanish, va teng bog’lovchisi orqali bog’langan; 5 Tuzilishiga ko’ra — sodda gap, yoyiq sodda gap, to’liq gap, egali gap

 
 
 
 

2. Nasriy didaktik asar berilgan qatorni toping.

 
 
 
 

3. Qaysi turdagi bog’lanish ikki va undan ortiq so’zdan iborat bo’lishiga qaramay, bitta tushunchani ifodalaydi?

 
 
 
 

4. Shoir shunday ko’pki, ularga yer tor, Hammasi mashhur va hammasi nomdor. Ushbu satrlar M.Yusufning qaysi she’ridan olingan?

 
 
 
 

5. 1 berilgan topshiriq; 2 samarali ishlamoq; 3 chiroyli gul; 4 g’azal yodlamoq; 5 o’qishli asar; 6 maktab bog’i
Yuqoridagi birikmalardan qaysilarining o’rni almashtirilsa gap hosil bo’ladi?

 
 
 
 

6. Usmon Nosir «Monolog» she’rida «guldan yaralgan pari», «tosh ko’ngilli» deb kimni ta’riflagan?

 
 
 
 

7. T.Suloymon qaysi she’rida «Maysadagi shudringlar — kimning ko’z yoshlari» degan falsafiy ifoda yaratgan?

 
 
 
 

8. M.Yusufning qaysi she’ri qahramoni, umrini ko’ngliga topshirib qo’ygan deb tasvirlanadi?

 
 
 
 

9. Tire to’g’ri qo’llangan gapni aniqlang.

 
 
 
 

10. “Sharqqa she’riyatni o’rgatib bo’lmaydi:” Sharq she’riyatiga yuqori baho berib aytilgan ushbu jumla kimga tegishli?

 
 
 
 

11. Son bilan ifodalanmagan kesim ishtirok etgan gapni aniqlang.

 
 
 
 

12. “Qanotli do’stlar” haqida film yaratildi. Berilgan gapdagi ajratilgan so’z birikmasi qaysi so’zga teng keladi?

 
 
 
 

13. M.Shayxzodaning dostonlari berilgan qatorni aniqlang.

 
 
 
 

14. Uchta paxta gulli chinni piyola. Ushbu birikmada nechta so’z birikmasi zanjiri mavjud?

 
 
 
 

15. “Endi qaytmam uyimga”, “Singlimga xat” she’rlari muallifi kim?

 
 
 
 

16. Zargarov sahrodagi ishlarning miqyosini yaxshi tasvirlab berdi. Berilgan gapdagi boshqaruv usuli bilan birikkan so’z birikmasini aniqlang.

 
 
 
 

17. Ul zamon erdi bu nuqsonlar menga auni kamol… Ushbu misrada qanday badiiy san’at qo’llangan?

 
 
 
 

18. Kesim gapda qanday ma’nolarni ifodala keladi?
1 tasdiq-inkor 2 mayl 3 nisbat 4 zamon 5 shaxs-son

 
 
 
 

19. Oybekning “Navoiy”, S.Ayniyning “Qullar” romani roman shakllarining qaysi turiga mansub?

 
 
 
 

20. Epigraf asosan insho matnining qaysi qismida joylashgan bo’ladi?

 
 
 
 Вы свободно владеете родным языком и литературой? Проверьте свои знания с помощью онлайн-тестов и выиграйте денежные призы.
Здравствуйте, вы находитесь на странице, где вы можете добиться успеха, разработав онлайн-тесты по родному языку и литературе для 8 класса. Когда вы пройдете все тесты на странице правильно, вы получите вкладку «Молодцы». Если вы выиграете 5 таких «Офаринов», вы будете считаться победителем. Победитель получит денежный приз в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) сумов. Нажатие на кнопку «Ответы на основные вопросы» ниже многое проясняет.
Ответы на ключевые вопросы
Независимо от того, где вы находитесь, вы можете быть вознаграждены своими знаниями. Начните прямо сейчас, количество победителей ограничено. Удачи.
Успешный набор тестов по родному языку и литературе для 8 класса
1. На основе какой поэмы Фитрата написана поэма Г. Гулама «Йигитларга»?
«Мой прекрасный, неверный Гулистан»
«Сайха»
«К звезде Марса»
«Удобрение»
2. К каким частям речи относится определитель?
обладать, конский крой, наполнитель, футляр
притяжательный, объяснительный, дополнительный, падеж
конная стрижка, хол, обладать
притяжательный, причастие глагола, дополнение
3. Как в эпосе Кунтугмиш Кунтугмиш узнает, что Мохибой и Гуркибой его сыновья?
После слов Мохибоя палачам
После слов Холмомина
После слов Гольбеки палачам
После слов Гуркибоя отцу
4. Как называется первый сборник рассказов С.Ахмада?
«Подарок»
Орел пустыни
«Земное сердце»
«Истории Ферганы»
5. Сколько народных былин было в творчестве наших бахшей в начале ХХ века?
более двухсот
два лица около пятидесяти
сто пятьдесят
около двухсот
6. Найдите строку, в которой не участвует сложный конский взмах.
В другой комнате дети уснули.
Вот что я хотел тебе сказать.
Вы должны рассказать все это.
Мой брат ученик.
7. Найдите строку, где даны фразы.
цветок красивый, инженер брат
сладкая дыня, главная улица
Цветок красивый, мой брат инженер
мы помним газель, прекрасный цветок
8. Найдите линию, данную романами Р.Токура.
Берег Бибха, Роха и Рани
«Жертвоприношение», «Читрангода»
«Счет», «Пенальти»
Донишманд Роха, побережье Бибха
9. В какой строке правильно указан автор таких сборников стихов, как «Разговор с солнцем», «Движущиеся строки», «Сердце»?
Гафур Гулам
У.Носир
А.Макстор
Х.Олимжон
10. Из скольких глав состоит эпос «Кутадгу билиг»?
Глава 74
Глава 73
72 боба
Глава 71
11. В какой строке дано сложное слово?
Мальчик лечил раненого лебедя.
Откуда-то прилетела белая птица.
Сеянцы, выращенные из красных семян, выросли здоровыми.
Препарат сразу снял головную боль.
12. В какой строке правильно объяснена единица языка?
языковое явление, отличающееся друг от друга функцией, материалом выражения, структурой и местом в системе
равные части речи, синтаксические связи между частями речи
синтаксическая связь между единицами, подчиненными друг другу
единица, являющаяся источником изучения синтаксиса, т. е. фраза и предложение
13. Найдите неполный ответ, в котором пропущено сокращение и связанные с ним слова.
— Какой ублюдок заставил тебя взяться за оружие? «Моя совесть, порядок моего народа».
— Ты тоже пишешь стихи, Айдын? «Я пишу.»
«От кого я получаю работу?» — От члена Бюро…
«Кто хочет пойти в музей?» «Мы все идем».
14. Кто создал дидактическое произведение в современной узбекской литературе?
Мирмухсин
Шукрулло
Бессмертный Омарбеков
Тохир Малик
15. Фарфоровая чаша с тремя хлопковыми цветами. Сколько словесных цепочек в этом сложном слове?
2 та
3 та
4 та
5 та
16. На высоком входе в статую которого писатель начертал слова одной из своих газелей:
Ахмад Яссави
А.Навои
Бобур
Джалолиддин Руми
17. В какой строке речи единицы языка присутствуют не полностью?
Машины постоянно проезжают по большому цементному мосту.
Сейчас одиннадцать часов.
Анвар был счастлив, что его друг заговорил.
Я уважаю тебя.
18. Найдите строку, в которой используется предлог.
К сожалению, есть еще неосвоенные земли.
К счастью, дождя не было.
Папа искал магазин в районе — на выезде из села.
Рахимберди (вы его знаете) лидирует в соревновании.
19. В эпосе «Кунтугмыш» кто является символом, спасшим Кунтугмыш от гибели?
Король по прозвищу Меч
Холмомин Ясовулбоши
Племя Касим
Репрессированный ученый-путешественник
20. Заргаров хорошо описал масштаб работ в пустыне. Определите контрольную фразу в данном предложении.
объем работ
описал масштаб
хорошо описано
работа в пустыне

Проверьте ответы

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 80
 1. Fayzullayeva Noila

  Manga yoqdi

  1. s.shahzoda2007

   menga yoqdi

   1. musttaffo

    salom :twisted:

 2. ikromjon

  togri javoblar korsatilsa bumidimi :?: :?: :?: :?:

 3. Sattorov

  :cry: :cry: :cry: :cry:

 4. 1234

  1234

 5. Asliddin

  :smile: :mrgreen: :lol: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :cry: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :???: :?: :!:

 6. naf

  NMA QGANINA BU :mrgreen:

 7. xurshid

  zo‘r :idea: :idea: :idea:

 8. sevinch

  juda qiyinu :razz: :razz: :razz: :shock: :shock:

  1. dilbar

   Xatolarini ko‘rsa bumiydimi

  2. Gʻolib

   ;-) ;-)

 9. 77777

  :smile: :twisted:

 10. xurshid

  55555555555555555555555555555555 :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :cool:

 11. sardor

  donyor zo‘r :twisted: :razz: :oops: :o :mrgreen: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool:

 12. 14-41

  bo‘ladi ; :!: :!:14-41

 13. sardor

  donyor zo‘r :twisted: :razz: :oops: :o :mrgreen: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :shock: :shock: :shock: :sad:

 14. Pari

  ajoyib zo‘r

  1. Zinura

   :o :lol: :grin: :evil: :evil: :cool: :!:

   1. зуля

    хатоларни курсати

 15. begoy

  yomonmas, :smile: :!: ammo ozgina qiyin/ :o :oops:

 16. Zinura

  Ajoyib zo‘r testlar RAXMAT

 17. Zinura

  AAAAAAAAAAAAAAAAAJOYIB

 18. PARI

  SALOM

  1. Marjona

   zo‘r :idea: :idea: :idea: :idea:

 19. begoy

  :smile: :smile: :smile: :smile:

 20. MARJONA

  SALOM :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

 21. Marjona

  zo‘r :idea: :idea: :idea: :idea:

  1. Marjona

   :shock: :shock: :shock:

 22. MARJONA

  ;-) :razz: :oops: :o :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

 23. fjjjjggfky

  :idea: :grin: :lol:

 24. muxlisa

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

  1. зуля

   :илтимос хато вариантларни курсатин: :cry:

 25. зуля

  илтимоооооооооооооооооос

 26. зуля

  не учун

 27. Аноним

  :?: :???: :idea: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

 28. rayxona

  zo‘r

  1. de_makhmudov

   Tug’ri lekin sal qiyin :razz: :razz:

 29. guli

  zo‘r test ekan

 30. Аноним

  :idea: :idea: :oops:

 31. Аноним

  Sertifikat berilmaydimi bu testda

 32. Huuiuuooooaosyuz

  Zòr

 33. oynur ergashovna

  test yaxshi tuzilgan :cool:

 34. NNNNN

  AJOYIB LKN BIROZ OSON EKAN

 35. R.M

  savollar zor ekan

 36. x.s

  to‘g‘ri javoblarni ko‘rsatsa bo‘midimi

  savollargan gap yo‘q lekin ..

 37. asadov javlonbek

  zo‘r ekan ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

 38. surayyo

  xatolarni qanday ko1rsa bo‘ladi?

 39. M

  Test qiziqarli ekan

 40. Muhammadiyeva. X.

  QIZIQARLI EKAN

 41. xilola samidova

  xatolar va to‘g‘ri javoblarni ko‘rsatingizlar

 42. Azada

  :evil:

 43. Аноним

  ;-) ;-) :idea: :idea: :cool: :cool:

 44. Аноним

  Xatola korsatilmidimi

 45. axmad

  zur tist ekan ;-) ;-) :!:

 46. sab1w 008

  cidasa boladi

 47. Islom

  JAVOBI QANI
  :x

 48. gulchapchap

  musur ekan nechi ball olganimniyam korsatmadi

 49. Nozanin

  :oops: :oops: :oops: :razz: :razz:

 50. Аноним

  :shock: :shock: :shock: :shock:

 51. muhammadjon

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

 52. miyasar

  zor

 53. mu

  vashshe qiyinkanmi

 54. mas

  yaxshi lekin rostanam qiyin ekan

 55. Аноним

  :oops: :oops: :oops: :cool: :cool: :cool:

 56. 7

  * ;-)

 57. Rayxona Habibullayeva
 58. 07

  javobini aytvoringlarrr

 59. 06

  zo‘r ekan

 60. Doston

  menga yoqdi

 61. Muqaddas

  Menga juda yoqdi

 62. 05

  Zo‘r ekan

 63. fhhgfhgm

  jgfdmhnbngf :smile: :smile: :sad: :razz: :oops: :idea:

 64. daxshaty zur omaddddd

  zur zur ajoyib :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

 65. Nora

  Qaysi birida xato qilganimiz ham koʻrsatilsa yaxshi boʻlar edi

 66. asilbek

  :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:

 67. shukrana

  uncha yoqmadi :sad: :sad:

 68. Nozima

  Ajoyib ;-)

 69. sarvinoz

  ZOr

 70. sarvinoz

  ZOr ;-) ;-) ;-) ;-) :| :|

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: