5-sinf adabiyot fanidan kompetensiyali yillik dars ishlanmalar

Dars ishlanmalar

adabiyot fanidan 5-sinf bo‘yicha kompetensiyali, to‘liq yillik dars ishlanmalarni yuklab oling.

Mazkur dars ishlanmalardan konspekt yozayotganda namuna sifatida foydalanish mumkin.

Yillik dars ishlanma mavzulari

Adabiyot – so‘z san’ati dars ishlanmasi

Maqollar dars ishlanmasi

Topishmoqlar dars ishlanmasi

Imom al-Buxoriy hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Imom al-Buxoriy Hadislardan namunalar dars ishlanmasi

Kim ko‘p maqol va topishmoqlar biladi (suhbat) dars ishlanmasi

Ezop hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Ezop masallari va ularning ibratlari haqida dars ishlanmasi

“Uch og‘a-ini botirlar” ertagi dars ishlanmasi

“Susambil” ertagi dars ishlanmasi

Nazariy ma’lumot: Ertak haqida tushuncha dars ishlanmasi

1-Nazorat ishi (taassurot yozish) dars ishlanmasi

Hamid Olimjon hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Oygul bilan Baxtiyor” (Ertak-doston) dars ishlanmasi

Nazariy Ma’lumot: Ertak-doston haqida tushuncha dars ishlanmasi

Ifodali o‘qish dars ishlanmasi

Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Iskandar Zulqarnayn ertak-dostoni haqida dars ishlanmasi

Asqad Muhtor hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Asqad Muhtor (hafta she’ri haqida) dars ishlanmasi

Asqad Muhtor “Po‘latjon yuz tup ko‘chat ekmoqchi” she’ri dars ishlanmasi

Asqad Muhtor she’rlari haqida dars ishlanmasi

2-Nazorat ishi: “Menga yoqqan kitob” (ijodiy matn) dars ishlanmasi

Hans Kristian Anderson hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Hans Kristian Anderson ertaklari dars ishlanmasi

“Bulbul” ertagi dars ishlanmasi

Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Uloqda” hikoyasi dars ishlanmasi

Mirkarim Osim hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Zulmat ichra nur” (qissadan parchalar) dars ishlanmasi

G‘afur G‘ulom hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasi dars ishlanmasi

“Mening o‘g‘rigina bolam” hikoyasi haqida dars ishlanmasi

Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Fonarchi ota” hikoyasi dars ishlanmasi

6-Nazorat ishi: Test sinovi dars ishlanmasi

Usmon Nosir hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Usmon Nosir she’riyati dars ishlanmasi

Usmon Nosir she’riyati haqida dars ishlanmasi

Ifodali o‘qish mashqi dars ishlanmasi

Mirtemir hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Mirtemir she’riyati dars ishlanmasi

O‘tkir Xoshimov hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Dunyoning ishlari” qissasi dars ishlanmasi

Antuan De Sent-Ekzyuperi hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Kichkina Shaxzoda” dars ishlanmasi

Alisher Navoiy hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Hayrat ul-abror” dostoni dars ishlanmasi

“Hayrat ul-abror” dostonida to‘g‘rilik va egrilik haqida dars ishlanmasi

8-Nazorat ishi: “Yaxshi so‘z jon ozig‘I”, “Yomonlik boshga kulfat keltiradi” (taassurot yozish) dars ishlanmasi

Zahiriddin Muhammad bobur hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Zahiriddin Muhammad bobur ruboiylari dars ishlanmasi

Ruboiy haqida tushuncha dars ishlanmasi

Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Sayohatnoma” asari dars ishlanmasi

Sayohatnoma haqida tushuncha dars ishlanmasi

9-Nazorat ishi: test sinovi dars ishlanmasi

Sa’diy Sheroziy hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Guliston”dan hunar o‘rganmoq haqida dars ishlanmasi

“Bo‘ston” asaridan hikoyatlar dars ishlanmasi

“Mufradot” asaridan hikoyatlar dars ishlanmasi

Sa’diy Sheroziy hikmatlari dars ishlanmasi

Abdulla Avloniy hayoti va ijodi dars ishlanmasi

Abdulla Avloniyning “Vatan” she’ri dars ishlanmasi

Vatanni sevmoq – (“Turkiy Guliston yoxud axloq” asaridan) dars ishlanmasi

Erkin Vohidov hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Nido” dostoni dars ishlanmasi

“Nido” dostoni haqida dars ishlanmasi

Abdulla Oripov hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“O‘zbekiston” qasidasi dars ishlanmasi

“O‘zbekiston” qasidasi haqida dars ishlanmasi

10-Nazorat ishi: “Biz baxtiyor avlodmiz” (bahs-munozara) dars ishlanmasi

Ifodali o‘qish mashqi dars ishlanmasi

11-Nazorat ishi: “O‘zbekiston — faxrim mening” (ijodiy matn tuzish) dars ishlanmasi

Nodar Dumbadze hayoti va ijodi dars ishlanmasi

“Hellados” hikoyasi dars ishlanmasi

“Hellados” hikoyasi haqida dars ishlanmasi

Eslatib o‘taman, ikki yoki uch soatga bo‘lib o‘tiladigan mavzularning har biriga alohida ishlanmalar tayyorlangan.

1 soatlik dars ishlanma namunasi

Mavzu:  ADABIYOT — SO‘Z SAN’ATI

Darsning texnologik haritasi

Malaka talablari Bilim: Adabiyot — so‘z san’ati mavzusi yuzasidan bilim hosil qilinadi.

Ko‘nikma: adabiyotga hurmat hissini oshirish, erkin firlay olish qobiliyatini shakllantirish, tanish vaziyatlarda qolqy olish.

Malaka:Egallagan bilimlarini notanish va notanish vaziyatlarda qo‘llay oladi.

Kompitensiya: Tushuna oladi, ifodali o‘qiy oladi, ijodiy failiyatida egallagan bilim ko‘nikma va malakalarini kundalik faoliyatda qo‘llay oladi.

Maqsad va vazifalar a) ta’limiy: Adabiyot fanining nazariy va amaliy asoslarini o‘rganish jarayonida o‘quvchilarda estetik did,

estetik ong, adabiyotga muhabbat, badiiy tafakkur va tasavvurini kamolga yetkazish va barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish.

b) tarbiyaviy: Adabiyot fani orqali o‘quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda milliy va

mumtoz adabiyotimizga milliy iftihor, qadriyat sifatida e’tirof etish va uni hurmat qilishga o‘rgatish.

c) rivojlantiruvchi: O‘quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatish.

O‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg‘otish, bilimlarini kengaytirishga erishish.

 

O‘quv jarayonini mazmuni Adabiyot — so‘z san’ati mavzusi o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida harakat bajaruvchisi munosabatni taxlil qilish
O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Metod: Amaliy, nazariy, aralash, noan`aviy, ananaviy

Usul: Aqliy hujum, savol-javob, guruhlarda ishlash

Shakl:  yakka va guruhlarga ishlash

Vosita: Darslik? Testlar? Jadavallar, audio va video materilalar, didaktik va tarqatma materiallar

Nazorat: Savol-javob test. (Insho, bayon, matn yaratish)

Baholash: 5 balli tizim asosida

Kutiladigan natija O‘qituvchi: Mavzuni qisqa vaqt ichida o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirishlariga erishaman, o‘quvchi faolligini oshiraman, o‘quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg‘otaman, o‘quvchilarga mustaqil o‘rganish va hotirasida saqlash boshqalarga etkaza olish, savol berish va savollarga to‘g‘ri javoblarga o‘rgataman.

O‘quvchi: O‘quvchilar mavzu yuzasidan bilim va ko‘nikma hosil qiladilar, mustaqil fikrlay oladilar, nutqi rivojlanadi, qisqa vaqt ichida ma’lumotlarga ega bo‘ladilar

Kelgusi rejalar O‘qituvchi: Pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirish va darsga tatbiq etish, takomillashtirish,  AKT vositalaridan unumli foydalanish yo‘llarini o‘rganish, o‘z ustida ishash

O‘quvchi: Mustaqil tadqiqot, izlanishni yo‘lga q`oyadi, o‘z fikrini savodli ifodalay olish va do‘stlarini fikrini hurmat qilishga o‘rganish, mavzu asosida qo‘shimcha materiallar izlab topishga harakat qilish, ularni o‘rganish. Do‘stona muhitda hamkorlikda ishlash ko‘nikmasini shakllantirish

Uyga vazifa Mavzuni o‘qib o‘rganib kelish

 

Darsning  texnik chizmasi:

 

Dars bosqichlari       Vaqt
Tashkiliy qism.
Yangi mavzuni boshlashga hozirlik
Yangi mavzuni yoritish
Guruhlarda ishlash. Yangi mavzuni tahlil qilish
Darsni yakunlash
Uyga beriladigan topshiriqlar

 

Darsning borishi (reja):

1.Tashkiliy qism:

a)Salomlashish,

b)tozalikni aniqlash,

d)davomatni       aniqlash

c) darsga tayyorgarlik ko‘rish va dars rejasi

                    Yangi mavzu:

Qimmatli farzand, o‘zingizning uch-to‘rt yasharlik paytingizni eslaysizmi? Yodingizda bo‘lsa, u paytlar televizorda beriladigan turli-tuman ko‘rsatuvlar Sizni unchalik qiziqtirmasdi. Agar buni eslolmasangiz, ukalaringizni kuzating. Ular televizor tomosha qilishdan ko‘ra ertak eshitishni ko‘proq yaxshi ko‘radi.

Shunday ham bo‘ladiki, buva va buvilar, ota va onalar har kuni aytaverib, ertaklari ham tugaydi. Eng qiziq ertaklar o‘nlab marotaba qayta aytilsa ham bolajonlar jon qulog‘i bilan eshitaveradi. Ularga ertak voqealari yod bo‘lib ketadi. Lekin, baribir, bolalar ko‘zlarini katta-katta ochgancha, bir nuqtaga tikilib ertak eshitishdan zerikmaydi.

Nega shunday? Nega oddiy gaplar emas, balki ertak va she’rlar odamni bu qadar o‘ziga tortadi, deb o‘ylab ko‘rganmisiz?

Keling, shu savolga birgalikda javob topaylik.

To‘rt yildan buyon maktabga qatnab bilib oldingizki, odam bolasi boshqa mavjudotlardan o‘zining fikrlay olishi bilan farq qiladi. U nafaqat o‘ylaydi, fikrlaydi, balki bu fikr-o‘ylarini so‘zlar orqali boshqalarga ham bildira oladi.

Odamlar fikrlar ekan, bir narsani boshqasiga solishtiradi. Bunda ular nafaqat oqni qoradan, yaxshini esa yomondan ajratadi, balki nar-salar orasidagi o‘xshash, bir-birini takrorlovchi jihatlarni ilg‘aydi. Mana shu solishtirish jarayonida obrazli (timsolli) fikrlash hodisasi yuzaga keladi.

«Obrazli fikrlash» degan ibora Sizga sal og‘irlik qilayotgan bo‘lsa, buni bir sodda misol bilan tushuntiramiz.

Jajji ukalaringizning tiliga, xatti-harakatlariga e’tibor bering. Ular osmondagi bulutlarga qarab Sizga goh chopib borayotgan otni, goh ulkan odam qiyofasini ko‘rsatadilar. Bir sinchkov bola barg ustida sudralayotgan ipak qurtini har kuni qishlog‘ining chekkasidan o‘tadigan poyezdga o‘xshatsa, boshqa bola bahorda lolaqizg‘aldoq bilan qoplangan Dalalarni qip-qizil gilamga qiyoslaydi. Bolajonlar loydan kulcha, qumdan uy, plastilindan qushcha yasar ekan, yodiga o‘sha narsalarning surati — timsolini keltiradi. Qo‘lidagini xayolidagiga o‘xshatib yasashga urinadi.

Ertaklarda esa mana shunday obrazli fikrlashning rang-barang ko‘rinishlari aks etadi. Ertak qahramonlari so‘z va obrazli ifodalar yorda-mida ko‘z oldingizda jonlanadi, turli sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Voqealar shunday qiziqarli hikoya qilinadiki, o‘zingizni xuddi ularning ishtirokchisidek his qilasiz.

Demak, odamlarning tabiatida bir narsani ikkinchi bir narsaga qiyoslash, hamma narsani so‘z yordamida jonlantirishga moyillik, so‘z san’atiga — adabiyotga qiziqish azaldan bor ekan, degan xulosaga kelsak bo‘ladimi? Albatta, bo‘ladi!

Ana endi ertak, she’r, hikoya ko‘rinishida namoyon bo‘ladigan adabiyot — so‘z san’atining o‘zi nima, u qanday ehtiyojdan paydo bo‘ladi, degan savolga javob izlab ko‘raylik.

Suhbatimiz boshida «odam boshqa mavjudotlardan o‘zining fikrlay olishi bilan farq qiladi» dedik. Fikrlaydigan insonga esa xayolga berilish, orzu qilish, agar maqsadlariga erisha olmasa, armon chekish singari juda ko‘p xususiyatlar ham xosdir.

 Yangi mavzuni mustahkamlash: Og‘zaki savol-javob.

 Uyga vazifa.

 Dars yakuni. Baholarni tahlil qilish.

Yillik dars ishlanmani ko‘chirib olish

Marhamat, yuklab oling:
5-sinf adabiyot fanidan yillik dars ishlanmasi
Diqqat, agar o‘zingizni 5-sinf ona tili va adabiyoti fanlari bo‘yicha bilimingizni sinab ko‘rmoqchi bo‘lsangiz ushbu onlayn testlarni ishlab ko‘rishingiz mumkin.


Скачать грамотную годовую курсовую работу для 5-го класса по литературе.
Этот курс можно использовать как шаблон для написания тезисов.
Темы разработки ежегодных курсов
Литература — это план урока словесности
Развитие урока пословиц
Развитие урока загадок
Жизнь и деятельность имама аль-Бухари
Примеры из хадисов имама аль-Бухари
Кто знает много пословиц и загадок (разговор) план урока
Развитие урока жизни и творчества Эзопа
Развитие урока по басням Эзопа и их примерам
Разработка урока «Три брата-богатыря»
План урока сказки «Сусамбиль»
Теоретическая основа: Понятие сказки.
1 Контрольная работа (написание оттиска) план урока
Жизнь и творчество Хамида Олимжона
План урока «Айгуль и Бахтиёр» (Сказка)
Теоретическая основа: Понятие сказки.
План урока выразительного чтения
План уроков жизни и работы Максуда Принса
План урока по сказке об Александре Македонском
План урока жизни и работы Аскада Мухтора
Аскад Мухтор (о стихотворении недели) план урока
Стихотворение Аскад Мухтор «Полатжон хочет посадить сто саженцев» план урока
Учебник по стихам Аскада Мухтора
Контрольная работа 2: «Мне нравится книга» (творческий текст) план урока
Ганс Христиан Андерсон Развитие урока жизни и творчества
Развитие урока по сказкам Ганса Христиана Андерсона
План урока сказки «Бюльбюль»
План уроков жизни и работы Абдуллы Кадири
Рассказ «В детстве» план урока
План уроков жизни и работы Миркарима Осима
«Свет во тьме» (отрывки из рассказа) план урока
Жизнь и творчество Гафура Гулама
Рассказ «Мой единственный ребенок» — план урока
План урока по рассказу «Мой вор — ребенок»
Жизнь и творчество Мусы Ташмухаммад оглы Ойбека
Рассказ «Фонарчи ота» план урока
6 Контрольная работа: Разработка курса контрольной работы
Жизнь и творчество Османа Насира
План урока поэзии Османа Насира
Учебник поэзии Османа Насира
План занятий по экспрессивному чтению
План уроков жизни и работы Миртемира
Миртемир План Урока Поэзии
Жизнь и творчество Уткира Хошимова
Развитие урока рассказа «Мировые дела»
План уроков жизни и творчества Антуана де Сент-Экзюпери
План урока «Маленький принц»
План урока жизни и работы Алишера Навои
План урока эпоса «Айрат ул-аброр»
Урок прямолинейности и кривизны в эпосе Хайрат ул-аброр
Тест 8: «Добрые слова душу питают», «Зло приносит беду» (написание впечатления)
План уроков жизни и работы Захириддина Мухаммада Бабура
План урока рубаи Захириддина Мухаммада Бабура
Концепция рубаи — это план урока
Жизнь и творчество Мухаммада Аминходжи Мукими
План урока «Путешествие»
Концепция путешествия — это развитие урока
9 Контрольная работа: разработка урока контрольного курса
Жизнь и творчество Саади Шерази
Разработка урока по обучению профессии от «Гулистан»
Рассказ из Бостона
Рассказ от Муфрадот
Развитие урока мудрости Саади Шерази
План уроков жизни и работы Абдуллы Авлони
План урока по поэме Абдуллы Авлони «Ватан»
Любить Родину — (из «Турецкого Гулистана или Нравственности») план урока
Жизнь и творчество Эркина Вахидова
Эпический план урока «Нидо»
План урока по эпосу «Нидо»
План урока жизни и работы Абдуллы Арипова
Урок развития стихотворения «Узбекистан»
Разработка урока по стихотворению «Узбекистан».
Контрольный случай 10: «Мы счастливое поколение» (обсуждение) план урока
План занятий по экспрессивному чтению
Контрольный случай 11: «Узбекистан — моя гордость» (творческий текст) план урока
План уроков жизни и работы Нодара Думбадзе
План урока истории Hellados
План урока по истории Элладоса
Напомню, что есть отдельные разработки на каждый из двух-трёх часов.
Примерный план урока на 1 час
Тема: ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО СЛОВА
Технологическая карта курса

Квалификационные требования
Знание: Литература — это изучение искусства речи.
Умения: повышать уважение к литературе, развивать умение свободно писать, справляться со знакомыми ситуациями.
Навыки: Может применять полученные знания в незнакомых и незнакомых ситуациях.
Компетентность: Может понимать, выразительно читать, применять знания, навыки и умения, полученные в творческой деятельности, в повседневной деятельности.

Цели и задачи
а) воспитательная: в процессе изучения теоретических и практических основ литературоведения у учащихся формируется эстетический вкус,
развивать эстетическое сознание, любовь к литературе, художественное мышление и воображение, закладывать основы воспитания гармонично развитого поколения.
б) Образовательные: Обучение студентов на основе DTS через литературу. В качестве альтернативы национальный и
научить нашу классическую литературу признавать национальной гордостью, ценностью и уважать ее.
в) Разработчик: Расширить мышление и понимание учащихся, научить их мыслить самостоятельно.
Вызывать интерес учащихся к теме, расширять их знания.

Содержание учебного процесса
Литература – ​​предмет искусства слова Анализ взаимоотношений учителя и ученика

Технология реализации учебного процесса
Метод: практический, теоретический, смешанный, нетрадиционный, традиционный
Метод: Мозговой штурм, вопросы и ответы, работа в группах.
Рисунок: Индивидуальная и групповая работа
Инструмент: Учебник? Тесты? Таблицы, аудио и видео материалы, дидактические и раздаточные материалы
Контроль: Вопросно-ответный тест. (эссе, высказывание, создание текста)
Рейтинг: по 5-бальной шкале

Ожидаемый результат
Учитель: Я помогу учащимся освоить тему в короткие сроки, повыслю активность учащихся, вызову у учащихся интерес к науке, позволю учащимся самостоятельно заниматься и запоминать, задавать вопросы и учу правильным ответам на вопросы.
Ученик: Учащиеся развивают знания и навыки по теме, могут самостоятельно мыслить, развивать речь, получать знания в короткие сроки

Планы на будущее
Учитель: Освоение и применение педагогических технологий на уроках, совершенствование, изучение способов эффективного использования средств ИКТ, самостоятельная работа
Студент: Самостоятельное исследование, проводит исследования, учится грамотно выражаться и уважать мнение друзей, стараться находить дополнительные материалы по теме, изучать их. Развивать умение работать вместе в дружеской обстановке

Домашнее задание
Читайте и изучайте тему

Технический рисунок урока:

Этапы курса
Время
Организационная часть.

Готовлюсь начать новую тему

Освещение новой темы

Работа в группах. Проанализируйте новую тему

Завершение урока

Домашнее задание

План курса:
1. Организационная часть:
а) Привет,
б) определение чистоты,
г) определение посещаемости
1c) подготовка к уроку и план урока
Новая тема:
Дорогой ребенок, ты помнишь, когда тебе было три или четыре года? Если помните, тогда вас не интересовало разнообразие телешоу. Если не помните, следите за своими братьями. Они больше любят слушать сказки, чем смотреть телевизор.
Бывает, что бабушки и дедушки, папы и мамы каждый день рассказывают истории, и сказки заканчиваются. Даже если самые смешные сказки рассказывать десятки раз, дети все равно смогут их слушать. Они помнят сказки. Но все же дети не устают смотреть в одну точку и слушать сказку широко открытыми глазами.
Это почему? Вы когда-нибудь задумывались, почему сказки и стихи так привлекательны, а не только простые?
Давайте вместе найдем ответ на этот вопрос.
После четырех лет в школе вы узнали, что люди отличаются от других существ тем, что они могут думать самостоятельно. Он не только думает и рассуждает, но и может выражать свои мысли словами.
Пока люди думают, они сравнивают одно с другим. При этом они не только различают белое и черное, добро и зло, но и выявляют сходство и дублирование между вещами. Именно в этом процессе сравнения возникает феномен образного (символического) мышления.
Если словосочетание «образное мышление» для вас немного сложное, поясним на простом примере.
Обратите внимание на язык и поведение ваших младших братьев и сестер. Они смотрят на облака в небе и показывают вам лошадь или великана. Один смышленый ребенок сравнивает ползущего по листу тутового шелкопряда с поездом, ежедневно проходящим через окраину его деревни, а другой сравнивает поля, покрытые тюльпанами, с малиновым ковром весной. Когда дети строят дом из глины, дом из песка и птицу из пластилина, им вспоминается образ этих вещей. Он пытается сделать свою руку похожей на его сон.
И сказки полны такого образного мышления. Герои сказок оживают с помощью слов и образных выражений, переживают различные приключения. История рассказана так интересно, что чувствуешь себя ее частью.
Итак, можем ли мы заключить, что в человеческой природе с незапамятных времен существовала склонность сравнивать одно с другим, все оживлять словами и интересоваться искусством речи — литературой? Конечно, это является!
Теперь давайте посмотрим на литературу в виде сказок, стихов, рассказов — что такое искусство речи, и какая в нем необходимость?
В начале нашего разговора мы сказали: «Люди отличаются от других существ своей способностью мыслить». Мыслящий человек обладает многими качествами, такими как мечтательность, мечтательность и мечтательность, если он не может достичь своих целей.
Закрепите новую тему: Устный вопрос и ответ.
Домашнее задание.
Заключительные замечания. Ценовой анализ.
Скачать годовой план занятий
Загрузите:
Годовая курсовая работа по литературе 5 класса

Обратите внимание, что если вы хотите проверить свои знания родного языка и литературы в 5 классе, вы можете пройти эти онлайн-тесты.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 7
 1. oydin

  salom sayt adminlari saytingiz juda zo‘r ekan,ammo fayllarni nega yuklab olish imkoni yo‘q

  1. Baxtiyor Roziq (автор)

   Salom, nega endi, turibdi ko‘chirib olish

 2. javohir nodirbekov

  Salom men javohir man saytingiz juda zo‘r

 3. E.D

  bu kanal menga yoqdi lekin taassurot yozish yoq ekan

 4. Jaloliddin Doniyorov

  Assalomu alaykum sayt yaxshi
  Ammo yangi darsliklar bo‘yicha ham yillik kanspektlar joylansa yanada yaxshiroq bo‘lar edi.

 5. Odil

  Sayt juda zo‘r

 6. Odil

  nimaga fayilarni yuklab bo‘lmayabdi

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: