Attestatsiya baholash mezoni

Attestatsiya baholash mezoni

Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining pedagogik mahorati va psixologik tayyorgarligini BAHOLASH MEZONLARI

Baholash obyekti

Ball

2- bob. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari
pedagog kadrlarining pedagogik mahoratini baholash mezonlari

a)

ochiq dars o‘tganligi uchun (har o‘quv yilida):

3 ball

uch marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa

3 ball

ikki marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa

2 ball

bir marta ochiq dars o‘tilgan bo‘lsa

1 ball

b)

o‘quvchilarning o‘quv fanidan reyting ko‘rsatkichlari uchun (sinf jurnallari asosida)

3 ball

86 — 100 foiz

3 ball

71 — 85 foiz

2 ball

55 — 70 foiz

1 ball

v)

ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun

3 ball

ta’lim berish vositalari, shakllari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun

3 ball

ta’lim berish vositalari va shakllaridan dars jarayonida foydalanganligi uchun

2 ball

g)

pedagog kadrlarning o‘quv seminarlari yoki metodik birlashmalarda metodik ishlanmalar bilan ishtirok etganligi uchun
(umumiy tipdagi umumiy o‘rta ta’lim muassasalari pedagog kadrlari uchun):

3 ball

xalqaro va respublika miqyosida

3 ball

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida

2 ball

tuman (shahar) miqyosida

1 ball

ta’lim oluvchilarni korreksion rivojlantiruvchi metodik tavsiyalar va mualliflik dasturlari materiallari yaratganligi uchun (jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim muassasalari pedagog kadrlari uchun):

3 ball

ta’lim oluvchilarni tayyorlash uchun rivojlantiruvchi (korreksion) materiallar yaratgan, metodik tavsiyalar va mualliflik dasturlari ishlab chiqqan bo‘lsa

3 ball

dars (mashg‘ulot) o‘tish uchun ko‘rgazmali va tarqatma materiallar, metodik tavsiyalar ishlab chiqqan bo‘lsa

2 ball

dars (mashg‘ulot) o‘tish uchun ko‘rgazmali materiallar yaratgan bo‘lsa

1 ball

d)

pedagog kadrlarning professional tanlovlarda ishtirok etganligi uchun:

3 ball

xalqaro va respublika miqyosida

3 ball

Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida

2 ball

tuman (shahar) miqyosida

1 ball

Jami

15 ball

II.
Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining psixologik tayyorgarligini baholash mezonlari

Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan shikoyatlar bo‘lmasa
5 ball

Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim oluvchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bitta shikoyat bo‘lsa
3 ball

Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lsa, ta’lim oluvchi lar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bittadan ortiq shikoyat bo‘lsa

1 ball

Darslarning (mashg‘ulotlarning) psixologik tahlillari natijalari ijobiy bo‘lmasa, ta’lim olu
vchilar (tarbiyalanuvchilar) va ularning ota-onalari (o‘rnini bosuvchi shaxslar) tomonidan pedagog kadrning faoliyati yuzasidan bittadan ortiq shikoyat bo‘lsa

0 ball

Jami

5 ball

Attestatsiya baholash mezonlarini PDF shaklida — yuklab olish

Mavzuga doir:
Attestatsiyaga kirayotgan ustozlarga maslahatlar

attestatsiya yangi qaror 612-sonli qaror 19-oktabr 2022

Barcha fanlardan attestatsiya savollari to‘plami javobi bilan


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УМЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДОШКОЛЬНЫХ, ОБЩИХ СРЕДНИХ, СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Объект оценки

Мяч

Глава 2. Организации общего среднего образования
критерии оценки педагогического мастерства педагогических кадров

а)

за посещение открытого занятия (за учебный год):

3 балла

если открытый урок проводился трижды

3 балла

если открытый урок проводился дважды

2 балла

если открытое занятие проводилось один раз

1 балл

б)

для рейтинговых показателей учащихся по учебным предметам (по материалам классных журналов)

3 балла

86 — 100 процентов

3 балла

71 — 85 процентов

2 балла

55-70 процентов

1 балл

в)

за использование учебных средств, форм и информационно-коммуникационных технологий в ходе урока

3 балла

за использование учебных средств, форм и информационно-коммуникационных технологий в ходе урока

3 балла

за использование учебных средств и форм в ходе урока

2 балла

г)

для участия в учебных семинарах или методических объединениях педагогических кадров с методическими разработками
(для педагогических работников общеобразовательных средних общеобразовательных учреждений общего типа):

3 балла

международный и национальный уровень

3 балла

В масштабе Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента

2 балла

на районном (городском) уровне

1 балл

на создание методических рекомендаций и авторских программных материалов по коррекционному развитию обучающихся (для педагогических работников учреждений общего среднего образования, специализированных для детей с физическими, умственными, сенсорными или умственными недостатками):

3 балла

если он создал развивающие (коррекционные) материалы для обучения обучающихся, разработал методические рекомендации и авторские программы

3 балла

если он разработал демонстрационные и раздаточные материалы, методические рекомендации к проведению занятия (обучения)

2 балла

если он создал наглядные материалы к уроку (обучению).

1 балл

г)

за участие педагогических работников в профессиональных конкурсах:

3 балла

международный и национальный уровень

3 балла

В масштабе Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента

2 балла

на районном (городском) уровне

1 балл

Общее количество

15 баллов

II.
Критерии оценки психологической готовности педагогов дошкольных, общеобразовательных, средне-специальных, профессиональных и внешкольных образовательных организаций

При положительных результатах психологического анализа занятий (занятий), отсутствии жалоб со стороны обучающихся (студентов) и их родителей (заместителей) на деятельность педагогического коллектива.
5 баллов

Если результаты психологического анализа уроков (занятий) положительны,при наличии одной жалобы обучающихся (студентов) и их родителей (заместителей) на деятельность педагогического коллектива
3 балла

При положительных результатах психологического анализа уроков (занятий) при наличии более одной жалобы со стороны обучающихся (студентов) и их родителей (заместителей) на деятельность педагогического коллектива.

1 балл

Если результаты психологического анализа занятий (обучения) не положительные, получить образование
При наличии более одной жалобы обучающихся (студентов) и их родителей (заместителей) на деятельность педагогического коллектива

0 баллов

Общее количество

5 баллов

Критерии оценки аттестации в формате PDF — скачать

Предмет:
Советы учителям, поступающим на сертификацию

аттестация, новое решение, решение № 612, 19 октября 2022 г.

Сборник аттестационных вопросов по всем предметам с ответами

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: