4-chorak uchun ish rejalar barcha fanlardan 2022-2023

Ish rejalar

2022-2023 o‘quv yili IV chorak barcha fanlardan barcha sinflar uchun kundalik.com saytiga yuklash uchun ish rejalar to‘plamini qabul qiling.

Mazkur ish rejalar @e_baza_ishreja kanalidan olindi.

Biologiya fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Biologiya fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

5-sinf biologiya 4-chorak

7-sinf biologiya 4-chorak

8-sinf biologiya 4-chorak

10-sinf biologiya 4-chorak

11-sinf biologiya 4-chorak

ChQBT fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Chaqiriqqa qadar bolalarni tayyorlash fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

10-sinf CHQBT 4-chorak

11-sinf CHQBT 4-chorak

Fizika fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Fizika fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

7-sinf fizika 4-chorak

8-sinf fizika 4-chorak

9-sinf fizika 4-chorak

10-sinf fizika 4-chorak

11-sinf fizika 4-chorak

11-sinf astronomiya 4-chorak

Fransuz tili fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Fransuz tili fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf fransuz tili 4-chorak

2-sinf fransuz tili 4-chorak

3-sinf fransuz tili 4-chorak

4-sinf fransuz tili 4-chorak

5-sinf fransuz tili 4-chorak

6-sinf fransuz tili 4-chorak

7-sinf fransuz tili 4-chorak

8-sinf fransuz tili 4-chorak

9-sinf fransuz tili 4-chorak

10-sinf fransuz tili 4-chorak

11-sinf fransuz tili 4-chorak

Geografiya fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Geografiya fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

5-sinf geografiya 4-chorak

7-sinf geografiya 4-chorak

8-sinf geografiya 4-chorak

9-sinf geografiya 4-chorak

10-sinf geografiya 4-chorak

Huquq fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Huquq fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

8-sinf huquq 4-chorak

9-sinf huquq 4-chorak

10-sinf huquq 4-chorak

11-sinf huquq 4-chorak

Iqtisod fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Iqtisod fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

8-sinf IBA 4-chorak

9-sinf IBA 4-chorak

11-sinf tadbirkorlik 4-chorak

Informatika fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Informatika fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

5-sinf informatika 4-chorak

6-sinf informatika 4-chorak

7-sinf informatika 4-chorak

8-sinf informatika 4-chorak

9-sinf informatika 4-chorak

10-sinf informatika 4-chorak

11-sinf informatika 4-chorak

Ingliz tili fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Ingliz tili fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf ingliz tili 4-chorak

2-sinf ingliz tili 4-chorak

3-sinf ingliz tili 4-chorak

4-sinf ingliz tili 4-chorak

5-sinf ingliz tili 4-chorak

6-sinf ingliz tili 4-chorak

7-sinf ingliz tili 4-chorak

8-sinf ingliz tili 4-chorak

9-sinf ingliz tili 4-chorak

10-sinf ingliz tili 4-chorak

11-sinf ingliz tili 4-chorak

Jismoniy tarbiya fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Jismoniy tarbiya fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf jismoniy tar. 4-chorak

2-sinf jismoniy tar. 4-chorak

3-sinf jismoniy tar. 4-chorak

4-sinf jismoniy tar. 4-chorak

5-sinf jismoniy tar. 4-chorak

6-sinf jismoniy tar. 4-chorak

7-sinf jismoniy tar. 4-chorak

8-sinf jismoniy tar. 4-chorak

9-sinf jismoniy tar. 4-chorak

10-sinf jismoniy tar. 4-chorak

11-sinf jismoniy tar. 4-chorak

Kimyo fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Kimyo fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

7-sinf kimyo 4-chorak

8-sinf kimyo 4-chorak

9-sinf kimyo 4-chorak

10-sinf kimyo 4-chorak

11-sinf kimyo 4-chorak

Matematika fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Matematika fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf matematika 4-chorak

2-sinf matematika 4-chorak

3-sinf matematika 4-chorak

4-sinf matematika 4-chorak

5-sinf matematika 4-chorak

6-sinf matematika 4-chorak

7-sinf algebra 4-chorak

8-sinf algebra 4-chorak

9-sinf algebra 4-chorak

10-sinf algebra 4-chorak

11-sinf algebra 4-chorak

Geometriya fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Geometriya fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

7-sinf geometriya 4-chorak

8-sinf geometriya 4-chorak

9-sinf geometriya 4-chorak

10-sinf geometriya 4-chorak

11-sinf geometriya 4-chorak

Musiqa fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Musiqa fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf musiqa 4-chorak

2-sinf musiqa 4-chorak

3-sinf musiqa 4-chorak

4-sinf musiqa 4-chorak

5-sinf musiqa 4-chorak

6-sinf musiqa 4-chorak

7-sinf musiqa 4-chorak

Nemis tili fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Nemis tili fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf nemis tili 4-chorak

2-sinf nemis tili 4-chorak

3-sinf nemis tili 4-chorak

4-sinf nemis tili 4-chorak

5-sinf nemis tili 4-chorak

6-sinf nemis tili 4-chorak

7-sinf nemis tili 4-chorak

8-sinf nemis tili 4-chorak

9-sinf nemis tili 4-chorak

10-sinf nemis tili 4-chorak

11-sinf nemis tili 4-chorak

Ona tili fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Ona tili fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf ona tili va o qish 4-chorak

2-sinf ona tili va o qish 4-chorak

3-sinf ona tili va o qish 4-chorak

4-sinf ona tili 4-chorak

5-sinf ona tili 4-chorak

6-sinf ona tili 4-chorak

7-sinf ona tili 4-chorak

8-sinf ona tili 4-chorak

9-sinf ona tili 4-chorak

10-sinf ona tili 4-chorak

11-sinf ona tili 4-chorak

Adabiyot fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Adabiyot fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

5-sinf adabiyot 4-chorak

6-sinf adabiyot 4-chorak

7-sinf adabiyot 4-chorak

8-sinf adabiyot 4-chorak

9-sinf adabiyot 4-chorak

10-sinf adabiyot 4-chorak

11-sinf adabiyot 4-chorak

O‘zbek tili fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak O‘zbek tili fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

2-sinf o zbek tili 4-chorak

3-sinf o zbek tili 4-chorak

4-sinf o zbek tili 4-chorak

5-sinf o zbek tili 4-chorak

6-sinf o zbek tili 4-chorak

7-sinf o zbek tili 4-chorak

8-sinf o zbek tili 4-chorak

9-sinf o zbek tili 4-chorak

10-sinf o zbek tili 4-chorak

11-sinf o zbek tili 4-chorak

Rus tili fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Rus tili fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

2-sinf rus tili 4-chorak

3-sinf rus tili 4-chorak

4-sinf rus tili 4-chorak

5-sinf rus tili 4-chorak

6-sinf rus tili 4-chorak

7-sinf rus tili 4-chorak

8-sinf rus tili 4-chorak

9-sinf rus tili 4-chorak

10-sinf rus tili 4-chorak

11-sinf rus tili 4-chorak

Science fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Science fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf science 4-chorak

2-sinf science 4-chorak

3-sinf science 4-chorak

4-sinf science 4-chorak

6-sinf science 4-chorak

Tarbiya fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Tarbiya fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf tarbiya 4-chorak

2-sinf tarbiya 4-chorak

3-sinf tarbiya 4-chorak

4-sinf tarbiya 4-chorak

5-sinf tarbiya 4-chorak

6-sinf tarbiya 4-chorak

7-sinf tarbiya 4-chorak

8-sinf tarbiya 4-chorak

9-sinf tarbiya 4-chorak

10-sinf tarbiya 4-chorak

11-sinf tarbiya 4-chorak

Tarix fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Tarix fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

5-sinf tarix 4-chorak

6-sinf tarix 4-chorak

7-sinf jahon tarixi 4-chorak

7-sinf o zb. tarixi 4-chorak

8-sinf jahon tarixi 4-chorak

8-sinf o zb. tarixi 4-chorak

9-sinf jahon tarixi 4-chorak

9-sinf o zb. tarixi 4-chorak

10-sinf jahon tarixi 4-chorak

10-sinf o zb. tarixi 4-chorak

11-sinf jahon tarixi 4-chorak

11-sinf o zb. tarixi 4-chorak

Tasviriy san’at fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Tasviriy san’at fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf tasviriy san at 4-chorak

2-sinf tasviriy san at 4-chorak

3-sinf tasviriy san at 4-chorak

4-sinf tasviriy san at 4-chorak

5-sinf tasviriy san at 4-chorak

6-sinf tasviriy san at 4-chorak

7-sinf tasviriy san at 4-chorak

Chizmachilik fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Chizmachilik fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

8-sinf chizmachilik 4-chorak

9-sinf chizmachilik 4-chorak

Texnologiya fanidan ish rejalar to‘plami 4-chorak uchun

IV chorak Texnologiya fanidan 2022-2023 o‘quv yili barcha sinflar uchun ish rejalarni yuklab oling.

1-sinf texnologiya 4-chorak

2-sinf texnologiya 4-chorak

3-sinf texnologiya 4-chorak

4-sinf texnologiya 4-chorak

5-sinf texnologiya 1-yo nal. 4-chorak

5-sinf texnologiya 2-yo nal. 4-chorak

5-sinf texnologiya umumiy 4-chorak

6-sinf texnologiya 1-yo nal. 4-chorak

6-sinf texnologiya 2-yo nal. 4-chorak

6-sinf texnologiya umumiy 4-chorak

7-sinf texnologiya 1-yo nal. 4-chorak

7-sinf texnologiya 2-yo nal. 4-chorak

7-sinf texnologiya umumiy 4-chorak

8-sinf texnologiya 1-yo nal. 4-chorak

8-sinf texnologiya 2-yo nal. 4-chorak

8-sinf texnologiya umumiy 4-chorak

9-sinf texnologiya 1-yo nal. 4-chorak

9-sinf texnologiya 2-yo nal. 4-chorak

9-sinf texnologiya umumiy 4-chorak

Mavzuga doir:
WORD EXCEL formatda barcha fanlardan kundalik.com uchun yillik taqvim mavzu rejalar

Barcha fanlardan yillik ish rejalar 2022-2023 1-11-sinf

Barcha fanlardan tig‘izlashtirilgan ish rejalar 3-chorak 2022-2023


2022-2023 учебный год 2022-2023 учебный год IV четверть по всем предметам и всем классам получают комплект планов работы для загрузки на daily.com.
Эти рабочие планы были взяты с канала @e_baza_ishreja.
Комплект рабочих планов по биологии на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов 2022-2023 учебного года по биологии IV четверти.
Биология 5 класс 4 четверть
Биология 7 класс 4 четверть
Биология 8 класс 4 четверть
Биология 10 класс 4 четверть
Биология 11 класс 4 четверть
Комплект планов работы по предмету ChQBT на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по предмету подготовка детей до 4 четверти.
Класс 10 CHQBT Q4
11 класс ЧКВТ 4 четверть
Комплект рабочих планов по физике на 4 четверть
Скачать рабочие планы для всех классов 2022-2023 учебного года по физике IV четверти.
7 класс физика 4 четверть
8 класс физика 4 четверть
9 класс физика 4 четверть
10 класс физика 4 четверть
11 класс физика 4 четверть
11 класс астрономия 4 четверть
Комплект рабочих планов по предмету Французский язык на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по предмету французский язык IV четверть.
1 класс французский 4 четверть
2 класс французский 4 четверть
3 класс французский 4 четверть
4 класс Французский язык 4 четверть
5 класс Французский язык 4 четверть
6 класс Французский язык 4 четверть
7 класс Французский язык 4 четверть
8 класс французский 4 четверть
9 класс Французский язык 4 четверть
10 класс французский 4 четверть
11 класс французский язык 4 четверть
Комплект планов работы по географии на 4 квартал
Скачать планы уроков географии на 2022-2023 учебный год для всех классов IV четверти.
5 класс география 4 четверть
география 7 класс 4 четверть
география 8 класс 4 четверть
география 9 класс 4 четверть
10 класс география 4 четверть
Сборник планов работы по юридической науке на 4 квартал
Скачать планы работы по всем классам на 2022-2023 учебный год из IV четверти Юр.
право 8 класс 4 четверть
право 9 класс 4 четверть
10 класс права 4 квартал
Закон 11 класса 4 квартал
Комплект рабочих планов по экономике на 4 квартал
Скачать планы работы по всем классам на 2022-2023 учебный год из IV четверти Экономика.
8 класс МБА 4 четверть
9 класс IBA 4 четверть
11 класс предпринимательство 4 четверть
Комплект планов работ по информатике на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по IV четверти информатики.
Информатика 5 класс 4 четверть
Информатика 6 класс 4 четверть
Информатика 7 класс 4 четверть
Информатика 8 класс 4 четверть
Информатика 9 класс 4 четверть
Информатика 10 класс 4 четверть
Информатика 11 класс 4 четверть
Комплект планов работы на английском языке на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год на английском языке за IV четверть.1 класс английский язык 4 четверть
2 класс английский язык 4 четверть
3 класс английский язык 4 четверть
4 класс английский язык 4 четверть
5 класс английский язык 4 четверть
6 класс английский язык 4 четверть
7 класс английский язык 4 четверть
8 класс английский язык 4 четверть
9 класс английский язык 4 четверть
10 класс английский язык 4 четверть
11 класс английский язык 4 четверть
Комплект планов работы по физическому воспитанию на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по предмету физическая культура IV четверть.
Физическая смола 1 класса. 4 квартал
Физическая смола 2-го класса. 4 квартал
Физическая смола 3-го класса. 4 квартал
Физическая смола 4 класса. 4 квартал
Физическая смола 5 класса. 4 квартал
Физическая смола 6 класса. 4 квартал
Физическая смола 7 класса. 4 квартал
Физическая смола 8 класса. 4 квартал
Физическая смола 9 класса. 4 квартал
Физическая смола 10 класса. 4 квартал
Физическая смола 11 класса. 4 квартал
Комплект рабочих планов по химии на 4 четверть
Скачать рабочие планы для всех классов на 2022-2023 учебный год по химии IV четверти.
7 класс химия 4 четверть
8 класс химия 4 четверть
9 класс химия 4 четверть
Химия 10 класс 4 четверть
11 класс химия 4 четверть
Комплект рабочих планов по математике на 4 четверть
Скачать рабочие планы для всех классов на 2022-2023 учебный год из IV четверти математики.
1 класс математика 4 четверть
2 класс математика 4 четверть
3 класс математика 4 четверть
4 класс математика 4 четверть
5 класс математика 4 четверть
6 класс математика 4 четверть
7 класс алгебра 4 четверть
Алгебра 8 класс 4 четверть
Алгебра 9 класс 4 четверть
10 класс алгебра 4 четверть
11 класс алгебра 4 четверть
Комплект планов работ по геометрии на 4 квартал
Скачать планы уроков геометрии на 2022-2023 учебный год для всех классов IV четверти.
Геометрия 7 класс 4 четверть
8 класс геометрия 4 четверть
9 класс геометрия 4 четверть
Геометрия 10 класс 4 четверть
11 класс геометрия 4 четверть
Комплект планов работы по музыке на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год в IV четверти Муз.
Музыка 1 класс 4 четверть
музыка 2 класс 4 четверть
Музыка 3 класса 4 четверть
4 класс музыка 4 четверть
Музыка 5 класс 4 четверть
6 класс музыка 4 четверть
Музыка 7 класс 4 четверть
Комплект рабочих планов по предмету Немецкий язык на 4 четверть
Скачать рабочие планы для всех классов 2022-2023 учебного года по предмету Немецкий язык IV четверть.
1 класс немецкий 4 четверть
2 класс немецкий 4 четверть
3 класс немецкий 4 четверть
4 класс немецкий 4 четверть
5 класс немецкий 4 четверть
6 класс немецкий 4 четверть
7 класс немецкий 4 четверть
8 класс немецкий 4 четверть
9 класс немецкий 4 четверть
10 класс немецкий 4 четверть
11 класс немецкий 4 четверть
Комплект рабочих планов по предмету родной язык на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по предмету Родной язык IV четверти.1 класс родной язык и зима 4 четверть
2 класс родной язык и зима 4 четверть
3 класс родной язык и зима 4 четверть
4 класс Родной язык 4 четверть
5 класс Родной язык 4 четверть
6 класс Родной язык 4 четверть
7 класс Родной язык 4 четверть
8 класс Родной язык 4 четверть
9 класс Родной язык 4 четверть
Родной язык 10 класс 4 четверть
11 класс Родной язык 4 четверть
Комплект планов работы по литературе на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год из IV четверти Литературы.
литература 5 класс 4 четверть
литература 6 класс 4 четверть
литература 7 класс 4 четверть
литература 8 класс 4 четверть
литература 9 класс 4 четверть
литература 10 класс 4 четверть
литература 11 класс 4 четверть
Комплект рабочих планов по узбекскому языку на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов 2022-2023 учебного года IV четверти узбекского языка.
2 класс узбекский язык 4 четверть
3 класс узбекский язык 4 четверть
4 класс Узбекский язык 4 четверть
5 класс Узбекский язык 4 четверть
6 класс Узбекский язык 4 четверть
7 класс Узбекский язык 4 четверть
8 класс Узбекский язык 4 четверть
9 класс Узбекский язык 4 четверть
10 класс Узбекский язык 4 четверть
11 класс Узбекский язык 4 четверть
Комплект рабочих планов по предмету Русский язык на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год IV четверти по русскому языку.
2 класс Русский язык 4 четверть
3 класс Русский язык 4 четверть
4 класс Русский язык 4 четверть
5 класс Русский язык 4 четверть
6 класс Русский язык 4 четверть
7 класс Русский язык 4 четверть
8 класс Русский язык 4 четверть
9 класс Русский язык 4 четверть
10 класс Русский язык 4 четверть
11 класс Русский язык 4 четверть
Сборник планов работы по науке на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год из IV четверти Науки.
естествознание 1 класс 4 четверть
естествознание 2 класс 4 четверть
наука 3 класс 4 четверть
4 класс естествознание 4 четверть
естествознание 6 класс 4 четверть
Комплект планов воспитательной работы на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год из IV четверти Образования.
1 класс 4 четверть
2 класс 4 четверть
3 класс 4 четверть
4 класс образования 4 четверть
5 класс образование 4 четверть
6 класс образование 4 четверть
7 класс образование 4 четверть
8 класс образование 4 четверть
9 класс образование 4 четверть
10 класс образование 4 четверть
11 класс образование 4 четверть
Сборник планов уроков истории на 4 четверть
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по Истории IV четверти.
История 5 класс 4 четверть
история 6 класс 4 четверть
7 класс всемирная история 4 четверть
7-й класс история 4 четверть
всемирная история 8 класс 4 четверть
8 класс история 4 четверть
9 класс всемирная история 4 четверть
9 класс история 4 четверть
всемирная история 10 класс 4 четверть
10-й класс история 4 четверть
11 класс всемирная история 4 четверть
11 класс история 4 четверть
Комплект планов работы на 4 квартал в сфере изобразительного искусства
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год по предмету изобразительное искусство IV четверть.Изобразительное искусство 1 класса в 4 четверти
Изобразительное искусство 2 класса в 4 четверти
Изобразительное искусство 3 класса в 4 четверти
Изобразительное искусство 4 класса в 4 четверти
Изобразительное искусство 5 класса в 4 четверти
Изобразительное искусство 6 класса в 4 четверти
Изобразительное искусство 7 класса в 4 четверти
Комплект планов чертежей на 4 квартал
Скачать планы работы для всех классов на 2022-2023 учебный год из IV четверти по предмету рисунок.
рисунок 8 класс 4 четверть
рисунок 9 класс 4 четверть
Комплект планов работ по науке технологии на 4 квартал
Скачать рабочие планы для всех классов на 2022-2023 учебный год из IV четверти Технологии.
Технология 1 класса 4 четверть
Технология 2 класс 4 четверть
Технология 3 класс 4 четверть
Технология 4 класс 4 четверть
Технология 5 класс 1 л. 4 квартал
Технология 5 класс 2 л. 4 квартал
5 класс общая технология 4 четверть
Технология 6 класс 1 л. 4 квартал
Технология 6 класс 2 л. 4 квартал
6 класс общая технология 4 четверть
Технология 7 класс 1 л. 4 квартал
технология 7 класс 2 л. 4 квартал
7 класс общая технология 4 четверть
Технология 8 класс 1 л. 4 квартал
технология 8 класс 2 л. 4 квартал
8 класс общая технология 4 четверть
Технология 9 класс 1 л. 4 квартал
Технология 9 класс 2 л. 4 квартал
9 класс общая технология 4 четверть
Предмет:
Тематические планы годового календаря для daily.com по всем темам в формате WORD EXCEL
Годовые планы работы по всем предметам 2022-2023 1-11 классы
Интенсивные планы работы по всем предметам 3 квартал 2022-2023 гг.

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: