Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali kirish ballari 2022-2023

2022-2023 o‘quv yili uchun Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali kunduzgi va sirtqi ta’lim kirish ballari va qabul kvotasi haqida ma’lumotlar

2022-2023 o‘quv yili uchun Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali kunduzgi va sirtqi ta’lim kirish ballari va qabul kvotasi haqida ma’lumotlar.

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali haqida

Hukumatning “Toshkent davlat agrar universitetining Samarqand filiali faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.
Quyidagilar filialning asosiy vazifalari etib belgilandi:
— qishloq xo‘jaligida innovatsion resurs tejaydigan ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash, “Aqlli qishloq xo‘jaligi” (Smart agriculture) va raqamlashtirilgan agrotexnologiyalarni joriy qilish bo‘yicha zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlash;
— o‘quv-laboratoriya bazasini modernizatsiyalash, fan dasturlarida sohaga oid innovatsion va zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari, yuqori unumli hamda resurs tejaydigan ilg‘or texnologiyalar bo‘yicha bilmilarni aks ettirish;
— o‘quv va boshqaruv jarayonini tashkil va nazorat qilishda axborot tizimlarini joriy qilish, talabalarning mustaqil ta’lim olishi uchun masofaviy o‘qitish shaklini tatbiq etish orqali qulay shart-sharoitlar yaratish;
— kredit -modul tizimini o‘quv jarayoniga joriy etish borasida professor-o‘qituvchilar o‘quv yuklamasini me’yorlashtirish, shuningdek, pedagog xodimlar tomonidan o‘quv-metodik, ilmiy-tadqiqot ishlari, “ustoz-shogird” tizimi bo‘yicha ishlarning bajarilishini rag‘batlantirib borish va boshqalar.
Shuningdek, Filialda Belorus Respublikasining Grodno davlat agrar universiteti bilan qishloq xo‘jaligi sohasida qo‘shma ta’lim dasturlari (double degree) amalga oshiriladi.

Qabul kvotalari va kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM O‘zbek tili

Yo‘nalish Qabul rejasi O‘tish bali
Shifri Yo‘nalish Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma Olimpiada / Sport g‘oliblari soni
60310105 Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti 10 40 98.8 67.8 0
60410105 Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo‘jaligida) 10 40 116.3 69.2 0
60411701 Logistika (agrologistika) 5 20 118.4 79.3 0
60412400 Agrobiznes va investitsion faoliyat 5 20 99 70.5 0
60610202 Axborot tizimlari va texnologiyalari (qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalar) 5 20 74.8 61.7 0
60810100 Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish 10 40 68.2 56.7 0
60810700 Agrokimyo va agrotuproqshunoslik 5 20 103.8 69.5 0
60810904 Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 20 30 73.6 63.4 0
60811001 O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) 10 15 78.4 56.9 0
60811102 O‘simliklar va qishloq xo‘jalik mahsulotlari karantini 10 15 68.5 56.8 0
60811200 Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi (ekin turlari bo‘yicha) 10 15 88.2 71.4 0
60811301 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 10 40 68.1 56.8 0
60811505 Zooinjeneriya: qorako‘lchilik 10 15 73.6 65.5 0
60811800 Mevachilik va uzumchilik 10 15 73.7 65.3 0
60811900 Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik 10 15 69.9 63.9 0
60812000 Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish 10 15 70.8 62.9 0
60812100 Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 10 15 97.5 80.8 0
61010405 Turizm (agroturizm) 10 40 145.7 104.1 0

Qabul kvotalari va kirish ballari SIRTQI TA’LIM O‘zbek tili

Yo‘nalish Qabul rejasi O‘tish bali
Shifri Yo‘nalish Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma Olimpiada / Sport g‘oliblari soni
60310105 Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti 0 25 0 68.8 0
60410105 Buxgalteriya hisobi va audit (qishloq xo‘jaligida) 0 25 0 69.6 0
60810904 Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha) 0 25 0 78.7 0
60811301 Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo‘yicha) 0 25 0 66.3 0

Mazkur ma’lumotlar O‘zbekiston respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi (avvalgi DTM davlat test markazi) saytining «Oliy ta’lim muassasalari bo‘yicha o‘tish ballari» sahifasidan olindi.

Mavzuga doir:
Samarqand viloyatidagi universitetlar kirish ballari 2022-2023

Barcha viloyatlardagi OTMlar qabul kvotasi va kirish ballari 2022-2023

2023-2024-o‘quv yili uchun fanlar majmuasi yuklab olish


Информация о приемных баллах по очной и заочной формам обучения и квоте приема Самаркандского филиала Ташкентского государственного аграрного университета на 2022-2023 учебный год.
О Самаркандском филиале Ташкентского государственного аграрного университета
Принято постановление правительства «Об организации деятельности Самаркандского филиала Ташкентского государственного аграрного университета».
В качестве основных задач филиала были определены:
— подготовка кадров с современными знаниями и навыками применения инновационных ресурсосберегающих передовых технологий в сельском хозяйстве, внедрения «Умного сельского хозяйства» (Smart farm) и оцифрованных агротехнологий;
— модернизация учебно-лабораторной базы, отражение знаний об инновационных и современных производственных процессах, связанных с месторождением, высокопроизводительных и ресурсосберегающих передовых технологиях в программах науки;
— внедрение информационных систем в организацию и контроль учебно-управленческого процесса, создание благоприятных условий для самостоятельного обучения обучающихся путем внедрения дистанционной формы обучения;
— нормирование учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава в части внедрения кредитно-модульной системы в учебный процесс, а также учебно-методической, научно-исследовательской работы педагогического коллектива, по системе «преподаватель-студент» поощрения выполнение работы и другие.
Также в Филиале реализуются совместные образовательные программы (двойные дипломы) в области сельского хозяйства с Гродненским государственным аграрным университетом Республики Беларусь.
Нормы приема и вступительные баллы дневная форма обучения узбекский язык
Направление
План приема
Проходной балл
Пароль
Направление
Государственный грант
Платежный договор
Государственный грант
Платежный договор
Количество олимпийских/спортивных победителей
60310105
Экономика: сельскохозяйственная экономика
10
40
98,8
67,8
0
60410105
Бухгалтерский учет и аудит (в сельском хозяйстве)
10
40
116,3
69,2
0
60411701
Логистика (агрологистика)
5
20
118,4
79,3
0
60412400
Агробизнес и инвестиционная деятельность
5
20
99
70,5
0
60610202
Информационные системы и технологии (цифровые технологии в сельском хозяйстве)
5
20
74,8
61,7
0
60810100
Механизация сельского хозяйства
10
40
68,2
56,7
0
60810700
Агрохимия и агропочвоведение
5
20
103,8
69,5
0
60810904
Агрономия (по видам сельскохозяйственной продукции)
20
30
73,6
63,4
0
60811001
Защита растений (по видам культур)
10
15
78,4
56,9
0
60811102
Карантин растений и сельскохозяйственной продукции
10
15
68,5
56,8
0
60811200
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (по видам культур)
10
15
88,2
71,4
0
60811301
Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции)
10
40
68,1
56,8
0
60811505
Зооинженерия: животноводство
10
15
73,6
65,5
0
60811800
Плодоводство и виноградарство
10
15
73.7
65,3
0
60811900
Овощеводство, рисоводство и картофелеводство
10
15
69,9
63,9
0
60812000
Организация и управление теплицей
10
15
70,8
62,9
0
60812100
Технология выращивания и переработки лекарственных растений
10
15
97,5
80,8
0
61010405
Туризм (агротуризм)
10
40
145,7
104.1
0
Нормы приема и вступительные баллы ВНЕШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Узбекский язык
Направление
План приема
Проходной балл
Пароль
Направление
Государственный грант
Платежный договор
Государственный грант
Платежный договор
Количество олимпийских/спортивных победителей
60310105
Экономика: сельскохозяйственная экономика
0
25
0
68,8
0
60410105
Бухгалтерский учет и аудит (в сельском хозяйстве)
0
25
0
69,6
0
60810904
Агрономия (по видам сельскохозяйственной продукции)
0
25
0
78,7
0
60811301
Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции)
0
25
0
66,3
0
Данная информация взята со страницы «Проходные баллы для высших учебных заведений» Агентства по оценке знаний и навыков при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан (бывший Государственный испытательный центр DTM).
Предмет:
Вступительные баллы вузов Самаркандской области 2022-2023 гг.
Квота приема и проходные баллы вузов всех регионов 2022-2023 гг.
Скачать комплекс предметов на 2023-2024 учебный год

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ
Комментарии: 1
  1. Rustamov Azimbek Tangridovul oʻgʻli

    AD1450988

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: