Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali kirish ballari 2022-2023

2022-2023 o‘quv yili uchun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali Kunduzgi va sirtqi ta’lim kirish ballari va qabul kvotasi haqida ma’lumotlar

2022-2023 o‘quv yili uchun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali Kunduzgi va sirtqi ta’lim kirish ballari va qabul kvotasi haqida ma’lumotlar.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali haqida

Оʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 2-iyundagi “Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish tоʻgʻrisida”gi qaroriga muvofiq tashkil etilgan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali qisqa vaqt ichida axborot texnologiyalari sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlaydigan yetakchi oliy оʻquv yurtlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda mazkur oliy оʻquv muassasasida “Axborot xavfsizligi”, “Kompyuter injiniringi”, “Dasturiy injiniring”, “Telekommunikatsiya texnologiyalari” hamda “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi” yоʻnalishlari bоʻyicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Mazkur ta’lim yоʻnalishlarida 1300 ga yaqin talaba-yoshlar tahsil olib, ularga 78 nafar, shu jumladan, 18 nafar ilmiy darajaga ega malakali professor-оʻqituvchilar saboq berib kelmoqda. Оʻquv jarayoniga ilgʻor xalqaro tajribani keng joriy etish hamda universitetni jahonning nufuzli universitetlari qatoriga kirishini ta’minlash maqsadida axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida kadrlar tayyorlash bоʻyicha оʻqitishning kredit tizimi joriy etilgan bоʻlib, professor-оʻqituvchilarni yetakchi xorijiy oliy ta’lim muassasalarida qayta tayyorlash va malakasini oshirish, shuningdek, yuqori malakali xorijiy mutaxassislar va olimlarni jalb etish ishlari keng yоʻlga qоʻyilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari uchun xalqaro standartlarga mos dasturiy ta’minot vositalarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tibbiyot sohasida keng qоʻllash bоʻyicha xalqaro ish tajribalarni оʻrganish maqsadida, “Dasturchilarni tayyorlash”, “Elektron hukumat” markazlari hamda Yevropa Ittifoqining Erasmus+ dasturi doirasida “Tibbiyotda texnik reabilitatsiya” ilmiy laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. Mazkur oliy оʻquv yurtining Novosibirsk davlat texnika universiteti, Moskva texnika aloqa va informatika universiteti, Rossiya Akademiyasi Sibir bоʻlimi hisoblash texnologiyasi instituti, Belarus davlat informatika va radio elektronika universiteti hamda Tojikiston milliy universiteti bilan ikki tomonlama hamkorlik aloqalari keng yоʻlga qоʻyilgan.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM O‘zbek tili

Yo‘nalish Qabul rejasi O‘tish bali
Shifri Yo‘nalish Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma Olimpiada / Sport g‘oliblari soni
60310502 Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) 10 15 131.3 86.5 0
60610300 Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) 10 15 124.9 100.7 0
60610503 Kompyuter injiniringi («Kompyuter injiniringi», «AT-servis», «Axborot xavfsizligi», «Multimedia texnologiyalari») 35 70 107.1 79.9 0
60610600 Dasturiy injiniring 15 35 124.7 79.7 0
60611002 Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”, «Teleradioeshittirish», «Mobil tizimlar») 12 43 109.2 67.6 0
60611300 Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi 10 15 91.4 72.5 0
60611400 Pochta aloqa texnologiyasi 10 15 68.3 61.3 0

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali kirish ballari KUNDUZGI TA’LIM Rus tili

Yo‘nalish Qabul rejasi O‘tish bali
Shifri Yo‘nalish Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma Olimpiada / Sport g‘oliblari soni
60610503 Kompyuter injiniringi («Kompyuter injiniringi», «AT-servis», «Axborot xavfsizligi», «Multimedia texnologiyalari») 10 30 70.7 58.7 0
60610600 Dasturiy injiniring 5 15 71.3 58.9 0
60611002 Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”, «Teleradioeshittirish», «Mobil tizimlar») 3 12 76.8 59.7 0

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali kirish ballari SIRTQI TA’LIM O‘zbek tili

Yo‘nalish Qabul rejasi O‘tish bali
Shifri Yo‘nalish Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma Olimpiada / Sport g‘oliblari soni
60610503 Kompyuter injiniringi («Kompyuter injiniringi», «AT-servis», «Axborot xavfsizligi», «Multimedia texnologiyalari») 0 75 0 70.6 0
60611002 Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”, «Teleradioeshittirish», «Mobil tizimlar») 0 50 0 67.3 0

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali kirish ballari SIRTQI TA’LIM Rus tili

Yo‘nalish Qabul rejasi O‘tish bali
Shifri Yo‘nalish Davlat granti To‘lov shartnoma Davlat granti To‘lov shartnoma Olimpiada / Sport g‘oliblari soni
60610503 Kompyuter injiniringi («Kompyuter injiniringi», «AT-servis», «Axborot xavfsizligi», «Multimedia texnologiyalari») 0 25 0 65.3 0
60611002 Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”, «Teleradioeshittirish», «Mobil tizimlar») 0 25 0 65.1 0

Mazkur ma’lumotlar O‘zbekiston respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi (avvalgi DTM davlat test markazi) saytining «Oliy ta’lim muassasalari bo‘yicha o‘tish ballari» sahifasidan olindi.

Mavzuga doir:
Qashqadaryo viloyatidagi universitetlar kirish ballari 2022-2023

Barcha viloyatlardagi OTMlar qabul kvotasi va kirish ballari 2022-2023

2023-2024-o‘quv yili uchun fanlar majmuasi yuklab olish


Информация о приемных пунктах и ​​квоте приема Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий по очной и заочной формам обучения на 2022-2023 учебный год.
О Ташкентском университете информационных технологий Каршинский филиал
Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми, созданный в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 июня 2005 года «О совершенствовании системы подготовки кадров в сфере информационных технологий» , вскоре станет одним из ведущих высших учебных заведений, готовящих высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. Сегодня это высшее учебное заведение готовит специалистов по направлениям «Информационная безопасность», «Вычислительная техника», «Программная инженерия», «Телекоммуникационные технологии» и «Профессиональное образование в области информационно-коммуникационных технологий». По данным направлениям обучения обучается около 1300 студентов, из них преподают 78 человек, в том числе 18 квалифицированных профессоров с учеными степенями. В целях широкого внедрения передового мирового опыта в учебный процесс и обеспечения того, чтобы университет стал одним из самых престижных университетов мира, внедрена кредитная система подготовки кадров в области информационных технологий и связи, переподготовки и повышения квалификации повышение квалификации профессорско-преподавательского состава ведущих зарубежных вузов, также начата работа по привлечению высококвалифицированных зарубежных специалистов и ученых. В целях дальнейшего развития производства программных средств информационно-коммуникационных технологий, соответствующих международным стандартам, изучения международного опыта работы по широкому применению информационно-коммуникационных технологий в сфере медицины, в рамках «Подготовки программистов» , центры «Электронное правительство» и программы Европейского Союза Erasmus+ Работает научная лаборатория «Техническая реабилитация в медицине». Этот вуз имеет обширные двусторонние отношения сотрудничества с Новосибирским государственным техническим университетом, Московским университетом технической связи и информатики, Институтом вычислительной техники Сибирского отделения Российской академии, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, Национальным университетом им. Таджикистан.
Ташкентский университет информационных технологий Каршинский филиал вступительные баллы ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ Узбекский язык
Направление
План приема
Проходной балл
Пароль
Направление
Государственный грант
Платежный договор
Государственный грант
Платежный договор
Количество олимпийских/спортивных победителей
60310502
Цифровая экономика (по отраслям и отраслям)
10
15
131,3
86,5
0
60610300
Информационная безопасность (по отраслям)
10
15
124,9
100,7
0
60610503
Вычислительная техника («Вычислительная техника», «ИТ-сервис», «Информационная безопасность», «Мультимедийные технологии»)
35
70
107.1
79,9
0
60610600
Программная инженерия
15
35
124,7
79,7
0
60611002
Телекоммуникационные технологии («Телекоммуникации», «Вещание», «Мобильные системы»)
12
43
109,2
67,6
0
60611300
Профессиональное образование в области информационных и коммуникационных технологий
10
15
91,4
72,5
0
60611400
Технология почтовой связи
10
15
68,3
61,3
0
Ташкентский университет информационных технологий Каршинский филиал вступительные баллы ДЕНЬ ОБУЧЕНИЯ Русский язык
Направление
План приема
Проходной балл
Пароль
Направление
Государственный грант
Платежный договор
Государственный грант
Платежный договор
Количество олимпийских/спортивных победителей
60610503
Вычислительная техника («Вычислительная техника», «ИТ-сервис», «Информационная безопасность», «Мультимедийные технологии»)
10
30
70,7
58,7
0
60610600
Программная инженерия
5
15
71,3
58,9
0
60611002
Телекоммуникационные технологии («Телекоммуникации», «Вещание», «Мобильные системы»)
3
12
76,8
59,7
0
Ташкентский университет информационных технологий Приемные баллы Каршинского филиала ВНЕШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Узбекский язык
Направление
План приема
Проходной балл
Пароль
Направление
Государственный грант
Платежный договор
Государственный грант
Платежный договор
Количество олимпийских/спортивных победителей
60610503
Вычислительная техника («Вычислительная техника», «ИТ-сервис», «Информационная безопасность», «Мультимедийные технологии»)
0
75
0
70,6
0
60611002
Телекоммуникационные технологии («Телекоммуникации», «Вещание», «Мобильные системы»)
0
50
0
67,3
0
Ташкентский университет информационных технологий Приемные баллы Каршинского филиала ВНЕШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Русский язык
Направление
План приема
Проходной балл
Пароль
Направление
Государственный грант
Платежный договор
Государственный грант
Платежный договор
Количество олимпийских/спортивных победителей
60610503
Вычислительная техника («Вычислительная техника», «ИТ-сервис», «Информационная безопасность», «Мультимедийные технологии»)
0
25
0
65,3
0
60611002
Телекоммуникационные технологии («Телекоммуникации», «Вещание», «Мобильные системы»)
0
25
0
65,1
0
Данная информация взята со страницы «Проходные баллы для высших учебных заведений» Агентства по оценке знаний и навыков при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан (бывший Государственный испытательный центр DTM).
Предмет:
Вступительные баллы вузов Кашкадарьинской области 2022-2023 гг.
Квота приема и проходные баллы вузов всех регионов 2022-2023 гг.
Скачать комплекс предметов на 2023-2024 учебный год

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: