Ish haqi, pensiyalar va nafaqalar oshirilmoqda, Prezident farmoni

Ish haqi, pensiyalar va nafaqalar oshirilmoqda, Prezident farmoni

Ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida Prezident farmoni imzolandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni
Aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchilligini ta’minlash hamda fuqarolarning daromadlarini oshirib borish maqsadida:
1. 2023 yil 1 apreldan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 7 foizga oshirilsin.
2. 2023 yil 1 apreldan boshlab O‘zbekiston Respublikasi hududida:

• pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori – oyiga 347 000 so‘m;

• yoshga doir eng kam pensiya miqdori – oyiga 677 000 so‘m;

• nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to‘liq bo‘lmagan chog‘dagi nogironlik pensiyasining eng kam miqdori – oyiga 747 000 so‘m;

• mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolalikdan nogironligi bo‘lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori – oyiga 747 000 so‘m;

• 1941–1945 yillardagi urush oqibatida nogiron bo‘lgan shaxslar va uning qatnashchilari, shuningdek, fashistlar konslagerlarining voyaga yetmagan sobiq mahbuslari va Leningrad shahri qamal qilingan davrda ishlagan shaxslarning eng kam pensiya miqdori ustamalarni inobatga olgan holda – oyiga 3 296 000 so‘m;

• belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan (677 000 so‘mdan) 747 000 so‘mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalari miqdori – oyiga 747 000 so‘m;

• zarur ish stajiga ega bo‘lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa miqdori – oyiga 535 000 so‘m;

• ish staji to‘liq bo‘lmagan chog‘dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo‘shimcha to‘lovni hisobga olgan holda – oyiga 535 000 so‘m;

• o‘zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo‘lgan 18 yoshgacha bolalarning parvarishi bilan band bo‘lgan bolaning qonuniy vakiliga beriladigan nafaqa miqdori – oyiga 535 000 so‘m;

• boquvchisini yo‘qotganlik nafaqasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a’zosi uchun nafaqa miqdori – oyiga 535 000 so‘m etib belgilansin va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a’zosi uchun – 198 000 so‘mdan qo‘shilsin;

• boquvchisini yo‘qotganlik pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a’zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori – oyiga 535 000 so‘m etib belgilansin va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a’zosi uchun amaldagi tartibga muvofiq pensiya to‘lansin.

3. 2023 yil 1 maydan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori 7 foizga oshirilsin.
4. 2023 yil 1 maydan boshlab O‘zbekiston Respublikasi hududida:

mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori – oyiga 980 000 so‘m;

bazaviy hisoblash miqdori – oyiga 330 000 so‘m etib belgilansin.

5. Belgilansinki:

• byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqlarini oshirish bilan bog‘liq xarajatlar – O‘zbekiston Respublikasining “2023 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini, shuningdek, ayrim xizmat turlari bo‘yicha tariflarni oshirish bilan bog‘liq xarajatlar uchun ajratilgan byudjet mablag‘lari hisobidan;

• pensiyalar va nafaqalar miqdorlarini oshirish bilan bog‘liq xarajatlar – Davlat byudjeti hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan qoplanadi.

6. Mazkur Farmon talablarini bajarish uchun talab etiladigan qo‘shimcha mablag‘lar O‘zbekiston Respublikasining respublika byudjeti xarajatlarini oshirish hisobiga moliyalashtirilsin.
Ish beruvchilarga ish haqi miqdorini qonunchilik hujjatlarida belgilangan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan holda to‘lashni ta’minlab, ish haqi miqdorini mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdoriga muvofiq oshirish tavsiya etilsin.
7. Iqtisodiyot va moliya vazirligi:

• O‘zbekiston Milliy axborot agentligi, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan birgalikda ushbu Farmonning maqsadi, vazifalari va undan kutilayotgan natijalarni ommaviy axborot vositalari, Internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish ishlarini tashkil qilsin;

• manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda qonunchilik hujjatlariga ushbu Farmondan kelib chiqadigan o‘zgartirish va qo‘shimchalar to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin.

8. Mazkur Farmonning ijrosini samarali tashkil qilishga mas’ul va shaxsiy javobgar etib iqtisodiyot va moliya vaziri SH.D. Kudbiyev belgilansin.
Farmon ijrosini muhokama qilib borish, ijro uchun mas’ul tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish Bosh vazir o‘rinbosari J.A. Qo‘chqorov zimmasiga yuklansin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoyev

Mavzuga doir:
1-maydan o‘qituvchilar oyligi qancha bo‘ldi? To‘liq ro‘yhat

O‘zbekistonda pensiya va nafaqa oluvchilar soni qancha?

Maktab o‘qituvchilarining oylik maoshi yana oshiriladimi?


Подписан Указ Президента об увеличении размеров заработной платы, пенсий и пособий.

Указ Президента Республики Узбекистан
В целях обеспечения системности мер, направленных на повышение уровня жизни населения и увеличение доходов граждан:
1. С 1 апреля 2023 года увеличить размер пенсий и пособий на 7 процентов.
2. С 1 апреля 2023 года на территории Республики Узбекистан:

• базовый размер начисления пенсии — 347 000 сумов в месяц;

• минимальный размер пенсии по возрасту – 677 000 сумов в месяц;

• пенсии по инвалидности, в том числе минимальный размер пенсии по инвалидности за неполный стаж работы – 747 000 сум в месяц;

• размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия, выплачиваемого инвалидам с детства, — 747 000 сумов в месяц;

• Минимальный размер пенсии инвалидам в результате войны 1941-1945 гг. и ее участникам, а также несовершеннолетним узникам гитлеровских концлагерей и лицам, работавшим в блокадном Ленинграде, включая пособие, составляет 3 296 000 сумов. в месяц;

• размер пенсий по возрасту пенсионеров от установленного минимального размера пенсии по возрасту (с 677 000 сумов) до 747 000 сумов — 747 000 сумов в месяц;

• размер пособия пожилым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 535 000 сумов в месяц;

• минимальный размер пенсии по старости при неполном трудовом стаже с учетом доплаты — 535 000 сум в месяц;

• размер пособия, предоставляемого законному представителю ребенка, осуществляющего уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, нуждающимися в постороннем уходе, — 535 000 сумов в месяц;

• размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателей пособия по случаю потери кормильца установить в размере 535 000 сумов в месяц, а на каждого последующего нетрудоспособного члена семьи добавить 198 000 сумов;

• установить минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателей пенсии по случаю потери кормильца в размере 535 000 сумов в месяц, а на каждого последующего нетрудоспособного члена семьи выплачивать пенсию в соответствии с действующим законодательством.

3. С 1 мая 2023 года заработная плата работников бюджетных организаций должна быть увеличена на 7%.
4. С 1 мая 2023 года на территории Республики Узбекистан:

минимальный размер оплаты труда — 980 000 сум в месяц;

базовую сумму расчета установить в размере 330 000 сумов в месяц.

5. Отметим, что:

• расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных организаций – в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2023 год» суммы заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а такжеза счет бюджетных средств, направляемых на расходы, связанные с повышением тарифов на отдельные виды услуг;

• расходы, связанные с увеличением размеров пенсий и пособий, покрываются за счет государственного бюджета и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов.

6. Дополнительные средства, необходимые для выполнения требований настоящего Указа, финансируются за счет увеличения расходов республиканского бюджета Республики Узбекистан.
Рекомендовать работодателям обеспечить выплату заработной платы не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, а также увеличить размер заработной платы в соответствии с минимальным размером оплаты труда.
7. Министерство экономики и финансов:

• совместно с Национальным информационным агентством Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Агентством информации и массовых коммуникаций организовать широкое освещение цели, задач и ожидаемых результатов настоящего Указа в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях;

• совместно с соответствующими министерствами и ведомствами в двухмесячный срок вносить в Кабинет Министров предложения о внесении изменений и дополнений в законодательные документы.

8. Министр экономики и финансов Ш.Д. Пусть Кудбиев будет отмечен.
Обсуждая ход реализации указа, координируя и контролируя деятельность организаций, ответственных за реализацию, вице-премьер Ж.А. Пусть отвечает Кохоров.

Президент Республики Узбекистан С.Х. Мирзиёев

Предмет:
Какая зарплата у учителя с 1 мая? Полный список

Сколько пенсионеров и пенсионеров в Узбекистане?

Будет ли снова увеличена месячная зарплата школьных учителей?

Telegramda o‘qish

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
BAXTIYOR.UZ

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: