Ona tili fanidan noanaviy darslar tashkil etish

Darslarni samarali tashkil etishda foydalaniladigan o'yinlar
Telegramda o'qish

Ona tili darslari oldiga qo’yiladigan vazifalar va ularni amalga oshirish yo’llari samarador usullar bilan o’quvchilar ongiga singdirilgandagina kutilgan natija berishi mumkin.

Bugungi kunda zamon talabi darajasida dars o’tish uchun barcha o’qituvchilarga quyidagi omillarga rioya qilish tavsiya etiladi.

  Didaktika va tarbiya nazariyasi bilan puxta qurollanish;

  Innovatsion texnologiyalardan foydalanish;

  O’z fani bo’yicha yangiliklardan boxabar bo’lish;

  Dars o’tishning noan’anaviy usullarini amaliyotda qo’llash;

  O’quvchilarning bilimi, malakasi va ko’nikmalariga mos tarzda ta’lim mazmunini yangilash;

  O’qitishda kompyuterlarni joriy etish;

  Nutqiy jihatdan barkamol bo’lish, ishontirish, isbotlash, malakalarini egallash.

Noanaviy dars tashkil etishda muammoli vaziyat yaratlsa, aniqlansa va bartaraf etish choralari ko’rilsa o’quvchilar mavzuni puxta o’zlashtiradilar. Ona tili darslarida muammoli vaziyat yaratishning usullari xilma-xildir. Ona tili darslarida muammoli vaziyat yaratishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

  Tilga oid dalillarni tahlil qilish asosida muammoli vaziyat yaratish.

  Til materiallarini sintez qilish asosida ham muammoli vaziyat yaratish mumkin.

  Til faktlarini qarama-qarshi qo’yish va taqqoslash orqali muammoli vaziyat yaratish.

  Innovatsion texnologiyalardan foydalanib, muammoli vaziyat yaratish.

  Til materiallariga ayrim o’zgartirishlar kiritishni talab qilish orqali muammoli vaziyat yaratish.

  Tillarni taqqoslash yo’li bilan ham muammoli vaziyat yaratsa bo’ladi.

Muammoli vaziyat yaratishda til materialining murakkablik darajasini hisobga olish nihoyatda zarur. Chunki o’qituvchi til materialining murakkablik darajasidan kelib chiqib, muammoli vaziyat yaratishning usulini tanlaydi.
Innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini oshiruvchi vositadir. Bu ta’lim o’quvchilarning bilimlarini mustaqil egallashga undovchi o’qitishning muammoli uslubidir. Ta’limning ushbu turiga muvofiq o’quvchilar bilan munozaralar, didaktik o’yinlar maxsus ijodiy topshiriqlar o’tqaziladi.
Yangi pedagogik texnologiyalarga muvofiq o’quvchi ona tili materiallarini tayyor holda o’zlashtirmay, uni izlashi, ijodiy faoliyat ko’rsatishi zarur.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Baxtiyor.uz
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: