Yangicha dars usuli

“Idrok xaritasi” adabiyotda turli nomlar bilan uchraydi: “Idrok xaritasi”, “Konseptual xarita”, “Kartografiya kontseptsiyasi”, “Intellekt-xarita” – fikrlarni taqdim qilish va bog‘lash usuli.

BAXTIYOR.UZ