Ma’lumki, o’qituvchilik o’ta mas’uliyatli va sharafli kasb hisoblanadi. Ta’lim muassasalarida o’qituvchining samaradorligi avvalo uning bilimdonligi, tayyorgarligi, o’z faniga qiziqishi, izlanuvchanligi, yuksak pedagogic mahorati va albatta nutqiy qobiliyatiga bog’liqdir….

BAXTIYOR.UZ